ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

Συνάντηση Ομάδας Εργασίας στο Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης

φωτογραφία 2

Η συνάντηση της ομάδας εργασίας για τα ανοιχτά δεδομένα, η οποία έγινε στις 18/10/2013 στο Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης, ξεκίνησε με μία σύντομη παρουσίαση για τους στόχους και την οργάνωση της ομάδας, από τον συν-συντονιστή της Μιχάλη Βαφόπουλο. Στη συνέχεια έγιναν δύο παρουσιάσεις, η πρώτη από τον Γιάννη Στοΐτση, συνιδρυτή της εταιρείας AgroKnow Technologies, σχετικά με τις ανάγκες για ανοιχτά δεδομένα εταιρειών που δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα και η δεύτερη από τον Νίκο Χούσσο, προϊστάμενο της Μονάδας Ανάπτυξης Εφαρμογών του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης, σχετικά με τα ανοικτά δεδομένα τα οποία υπάρχουν ήδη διαθέσιμα από τις δραστηριότητες του ΕΚΤ.

Στη συνέχεια ακολούθησε συζήτηση μεταξύ των παρευρισκομένων, κατά τη διάρκεια της οποίας ακούστηκαν ιδέες σχετικά με την ανάπτυξη δύο demo εφαρμογών, στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της ομάδας εργασίας για τα ανοιχτά δεδομένα της ΕΕΛ/ΛΑΚ, για την ανάδειξη της αναγκαιότητάς τους. Η πρώτη εφαρμογή θα χρησιμοποιεί δεδομένα από τον αγροτικό τομέα και θα απευθύνεται σε Γεωπόνους, ενώ η δεύτερη θα συνδυάζει δεδομένα από διάφορες πηγές, σχετικά με τοποθεσίες της Λέσβου και θα έχει τουριστικό και ιστορικό ενδιαφέρον. Η επόμενη συνάντηση ορίστηκε για τις 20/11/2013 στα πλαίσια του συνεδρίου MTSR στη Θεσσαλονίκη.

Leave a Comment