ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

Πρότυπα Ανοικτών Εγγράφων ( #open #document #fixmydocuments )

 

Πολλές υπηρεσίες δημόσιας διοίκησης σε όλη την Ευρώπη αποφάσισαν να υποστηρίξουν τα πρότυπα Ανοικτών Εγγράφων (open document) για την επικοινωνία τους με το κοινό. Το FixMyDocuments.eu είναι μια εκστρατεία για να τις βοηθήσουμε να εφαρμόσουν την απόφαση τους αποτελεσματικά.

Σε αυτή την πλατφόρμα, μπορείς να:

  • Δείξεις την υποστήριξή σου στην εκστρατεία υπογράφοντας τη διακήρυξη για τα ανοικτής μορφής έγγραφα.
  • Να αναφέρεις ιστοσελίδες που αδυνατούν να διαθέσουν ή να αποδεχτούν υποβολές εγγράφων σε ODF.
  • Να συμβουλευτείς τον κεντρικό κατάλογο με αναφερόμενες ιστοσελίδες.
  • Να μάθεις περισσότερα για αυτή την εκστρατεία.

Επιπλέον Πληροφορίες: http://fixmydocuments.eu/?page_id=1236

 

Leave a Comment