ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

ΜΗΧΑΝΗ ΑΝΤΙ ΓΙΑ ΑΝΘΡΩΠΟ Η ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΜΕ ΜΗΧΑΝΗ; ΜΙΧΑΛΗΣ ΜΠΛΕΤΣΑΣ*

Η Τεχνητή Νοημοσύνη αποτελεί ήδη καθημερινή πραγματικότητα για την πλειοψηφία των συμπολιτών μας. Σε αυτό το πλαίσιο, οι προκλήσεις στις οποίες θα κληθεί να τοποθετηθεί η εξαιρετική σύνθεση της συμβουλευτικής επιτροπής για την ΤΝ που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός είναι μεγάλες και πιεστικές. Πρόσφατα ο πρωθυπουργός ανακοίνωσε τη σύνθεση συμβουλευτικής επιτροπής για την Τεχνητή Νοημοσύνη αναφέροντας … Read more

Ανοιχτά δεδομένα για τη κατανόηση της τρέχουσας κατάστασης των ναρκωτικών στην Ευρώπη

Η έκθεση European Drug report 2023: Trends and Developments    είναι η τελευταία ετήσια έκθεση για την κατάσταση των ναρκωτικών στην Ευρώπη που δημοσιεύεται από  το Ευρωπαϊκό Κέντρο Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας (ΕΚΠΝΤ) . Η έκθεση επικεντρώνεται στα θέματα της παράνομης κατανάλωσης ναρκωτικών, των σχετικών κινδύνων και της διανομής ναρκωτικών. Στόχος του είναι να παρέχει μια συνοπτική επισκόπηση του τρέχοντος τοπίου … Read more

Ο Ευρωπαϊκός κανονισμός περί διακυβέρνησης δεδομένων (DGA) τέθηκε σε ισχύ στις 24 Σεπτεμβρίου

Ο νόμος για τη διακυβέρνηση δεδομένων (DGA)  τέθηκε επίσημα σε ισχύ στις 24 Σεπτεμβρίου 2023. Ο κανονισμός στοχεύει να δώσει τη δυνατότητα σε άτομα και οργανισμούς να έχουν μεγαλύτερο έλεγχο στα δεδομένα τους.  Πρωταρχικός στόχος της DGA είναι η δημιουργία ενός εναρμονισμένου πλαισίου για την ανταλλαγή δεδομένων και τη διακυβέρνηση μεταξύ τομέων και κρατών μελών. … Read more

data.europa academy: Ανακαλύψτε τα 11 ελεύθερα μαθήματα για τα ανοιχτά δεδομένα

Τον Φεβρουάριο του 2023, η αναδιαρθρωμένη ακαδημία του data.europa εγκαινιάστηκε για να στηρίξει την εξέλιξή της ως κόμβου μάθησης και ενιαίου σημείου πρόσβασης για πόρους ανοικτών δεδομένων από ευρωπαϊκές χώρες, θεσμικά και λοιπά όργανα και οργανισμούς της ΕΕ. Για την εύκολη ανακάλυψη και πρόσβαση σε σχετικές πληροφορίες και θέματα σχετικά με την ακαδημία δεδομένων.europa, τα … Read more

Κοινός ευρωπαϊκός χώρος δεδομένων για ένα ανθεκτικό τουριστικό οικοσύστημα της ΕΕ

Τα τελευταία χρόνια, έχουν χρησιμοποιηθεί διάφορα εργαλεία και μηχανισμοί για τη συλλογή δεδομένων στον τομέα του τουρισμού. Η Eurostat συμφώνησε να ανταλλάσσει δεδομένα σχετικά με τα καταλύματα με τον ιδιωτικό τομέα και το 2021 το Κοινό Κέντρο Ερευνών (JRC) ανέπτυξε το εργαλείο του πίνακα εργαλείων της ΕΕ για τον τουρισμό για την παρακολούθηση της πράσινης … Read more