ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

Καλλιεργώντας μια οικονομία για όλους: ο ρόλος των SMEs και τα ανοιχτά δεδομένα

Αναγνωρίζοντας ότι η ευημερία των ατόμων και των επιχειρήσεων εξαρτάται από μια οικονομία προσαρμοσμένη στις ανάγκες τους, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει τονίσει την ανάγκη καλλιέργειας μιας οικονομίας που να προσαρμόζεται στους ανθρώπους. Αυτή η ιεράρχηση προτεραιοτήτων, είναι βαθιά ενσωματωμένη στο κοινωνικό πλαίσιο της οικονομίας της αγοράς της ΕΕ, όχι μόνο επιδιώκει να προωθήσει την οικονομική … Read more

Η ΕΕΛΛΑΚ υπέγραψε Μνημόνιο Συνεργασίας με το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης

Ο Οργανισμός Ανοιχτών Τεχνολογιών-ΕΕΛΛΑΚ, υπέγραψε μνημόνιο συνεργασίας με το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης την Τετάρτη 24 Απριλίου 2024, με στόχο την υποστήριξη του Υπουργείου στην υλοποίηση της εθνικής πολιτικής για τα ανοιχτά δεδομένα και την αποτελεσματική και συστηματική συνεργασία σε δράσεις ψηφιακού μετασχηματισμού στον τομέα των ανοιχτών δεδομένων μέσα από την ανταλλαγή εμπειριών, τεχνογνωσίας και οργανωτικών … Read more

Ενδυνάμωση του εργατικού δυναμικού της Ευρώπης: Ο αντίκτυπος του Ευρωπαϊκού Έτους Δεξιοτήτων και  των πρωτοβουλιών ανοιχτών δεδομένων

Tο Ευρωπαϊκό Έτος Δεξιοτήτων είναι μια πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την αντιμετώπιση των ελλείψεων δεξιοτήτων και την ενίσχυση της στρατηγικής της ΕΕ για τις δεξιότητες. Αυτή η πρωτοβουλία επιδιώκει να εξοπλίσει τα άτομα με τις απαραίτητες δεξιότητες για ποιοτικές θέσεις εργασίας, ενώ παράλληλα βοηθά τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις να προσαρμοστούν στις εξελισσόμενες απαιτήσεις … Read more

Ο αυξανόμενος ρόλος των ανοιχτών δεδομένων: Ο Δείκτης Ανοιχτών και Επαναχρησιμοποιήσιμων Δεδομένων 2023 του OΟΣΑ

Τα ανοιχτά δεδομένα μεταμορφώνουν τον τρόπο που βλέπουμε και αλληλεπιδρούμε με τον κόσμο, ειδικά όταν πρόκειται για τη λήψη σημαντικών αποφάσεων. Tο OECD’s 2023 Open Useful and Re-usable data (OURdata) Index προσφέρει μια ολοκληρωμένη ανάλυση των πολιτικών ανοιχτών δεδομένων σε 40 χώρες. Με έμφαση σε τρεις πυλώνες – διαθεσιμότητα δεδομένων, προσβασιμότητα δεδομένων και κρατική υποστήριξη … Read more

Δημοσιεύθηκε η έκθεση για τη ωριμότητα των ανοικτών δεδομένων στην Ευρώπη για το 2023

Δημοσιεύθηκε πριν από λίγες ημέρες η ένατη ετήσια έκθεση για τη μέτρηση του επιπέδου ωριμότητας των ανοικτών δεδομένων σε ολόκληρη την Ευρώπη. Η έκθεση για τη ωριμότητα των ανοικτών δεδομένων για το 2023 καταγράφει την πρόοδο που έχουν σημειώσει τα κράτη μέλη της ΕΕ καθώς προωθούν τη δημοσίευση και την επαναχρησιμοποίηση των ανοικτών δεδομένων, καθώς … Read more