ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

Βέλτιστες πρακτικές σε όλη την Ευρώπη: Πληροφορίες από τους πρωτοπόρους στην αξιολόγηση ωριμότητας ανοιχτών δεδομένων (ODM) του 2023

H Έκθεση Βέλτιστων Πρακτικών Ανοικτών Δεδομένων στην Ευρώπη  παρουσιάζει τις χώρες που έχουν βελτιώσει σημαντικά τη βαθμολογία τους στην αξιολόγηση Ωριμότητας ανοιχτών δεδομένων (ODM) του 2023 και προσδιορίζει τους οδηγούς για την επιτυχία τους. Αυτή η άσκηση συγκριτικής αξιολόγησης έγινε  από το data.europa.eu, για την αξιολόγηση της ωριμότητας των χωρών που συμμετέχουν στον τομέα των ανοιχτών δεδομένων. Το 2023, συνολικά 35 χώρες συμμετείχαν στην αξιολόγηση, συμπεριλαμβανομένων των 27 κρατών μελών της ΕΕ, τριών χωρών της Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελεύθερων Συναλλαγών και πέντε υποψηφίων χωρών. 

Σε αυτήν την έκθεση, οι χώρες που προσδιορίζονται ως οι ταχύτερα αναπτυσσόμενοι συμμετέχοντες στη βαθμολογία ωριμότητας του 2023 είναι αντίστοιχα η Πορτογαλία, η Σερβία και η Σλοβακία. Από αυτές τις χώρες ζητήθηκε μέσω έρευνας να μοιραστούν τις στρατηγικές τους σχετικά με τις τέσσερις διαστάσεις του ODM: πολιτική, αντίκτυπος, πύλη και ποιότητα. Οι διορατικές τους γνώσεις συγκεντρώνονται σε μια περιεκτική επισκόπηση που μπορεί να χρησιμεύσει ως σημείο εκμάθησης για άλλες χώρες που προσπαθούν να προωθήσουν το δικό τους σκορ ωριμότητας.  

Η αναφορά εμφανίζει τις τέσσερις διαστάσεις ODM συνοδευόμενες με πληροφορίες από τις χώρες που είναι πρωτοπόροι, διευκολύνοντας τις άλλες χώρες να επιλέξουν σε ποιο θέμα θα ήθελαν να επικεντρώσουν τη βελτίωσή τους. Η έκθεση συμβάλλει στον στόχο της κοινής χρήσης δεδομένων μεταξύ των χωρών, καθιστώντας αυτές τις επιλογές βελτίωσης ωριμότητας διαθέσιμες στο κοινό. 

Αν και μπορεί να υπάρχουν διαφορές στις προσεγγίσεις, αυτές οι τρεις χώρες αύξησαν σημαντικά τη συνολική τους βαθμολογία σε ένα έτος, δείχνοντας ότι υπάρχουν πολλοί τρόποι για να επιτευχθεί ωριμότητα ανοιχτών δεδομένων. 

Δείτε εδώ την πλήρη  αναφορά

Πηγή άρθρου: https://data.europa.eu/

Leave a Comment