ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

Ανοικτά δεδομένα για την προώθηση της λογοδοσίας και την καταπολέμηση της διαφθοράς: Μια έκθεση του OGP

Η έρευνα του Open Government Partnership (OGP) : Broken Links: Ανοικτά δεδομένα για την προώθηση της λογοδοσίας και την καταπολέμηση της διαφθοράς προσφέρει μια επισκόπηση της κατάστασης τω ανοιχτών δεδομένων κατά της πολιτικής διαφθοράς στις χώρες μελη του OGP. Χρησιμοποιώντας νέα δεδομένα από το Παγκόσμιο Βαρόμετρο Δεδομένων, η έκθεση διερευνά τις τάσεις σε εννέα τομείς πολιτικής, εντοπίζει … Read more

Open Data Charter: Κάλεσμα για σχόλια και συνεισφορές

Στο έγγραφο  Putting the Open Data Charter into practice   μπορείτε να δείτε  και να σχολιάσετε το αρχικό σχέδιο για την ανάπτυξη ενός κειμένου για το Διεθνές Open Data Charter , και  να υποβάλλετε σχόλια και συνεισφορές για τη διαμόρφωση του σχεδίου που θα αναπτυχθεί κατά το πρώτο εξάμηνο του 2016. Το Διεθνές Open Data … Read more