ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

Ανοικτά δεδομένα για την προώθηση της λογοδοσίας και την καταπολέμηση της διαφθοράς: Μια έκθεση του OGP

Η έρευνα του Open Government Partnership (OGP) : Broken Links: Ανοικτά δεδομένα για την προώθηση της λογοδοσίας και την καταπολέμηση της διαφθοράς προσφέρει μια επισκόπηση της κατάστασης τω ανοιχτών δεδομένων κατά της πολιτικής διαφθοράς στις χώρες μελη του OGP. Χρησιμοποιώντας νέα δεδομένα από το Παγκόσμιο Βαρόμετρο Δεδομένων, η έκθεση διερευνά τις τάσεις σε εννέα τομείς πολιτικής, εντοπίζει τομείς προς βελτίωση και παρέχει συστάσεις για μελλοντικές δεσμεύσεις OGP.

Αυτή η έκθεση προσδιορίζει τόσο πού τα πάνε καλά οι χώρες OGP όσο και πού πρέπει να βελτιωθούν—εξετάζοντας, για παράδειγμα, ποιες κυβερνήσεις αποκαλύπτουν ποιος τους ασκεί πίεση· εάν τα πολιτικά κόμματα και οι υποψήφιοι αποκαλύπτουν τους δωρητές τους· και αν το κοινό μπορεί να δει σε ποιους ανήκουν ανώνυμες εταιρείες που τόσο συχνά χρησιμοποιούνται για ξέπλυμα χρημάτων. Η έκθεση εξετάζει επίσης τα μέτρα που απαιτούνται για την περαιτέρω σύνδεση με άτομα και άλλα σημαντικά δεδομένα, δημιουργώντας μια αλυσίδα λογοδοσίας.

Το Broken Links εξερευνά αυτούς τους κρίσιμους τομείς και προσδιορίζει τις τάσεις σε επίπεδο χώρας, περιφέρειας και παγκόσμια. Τα τέσσερα βασικά κομμάτια της έκθεσης, μαζί με τις περιπτώσεις κοινής χρήσης, είναι:

  • Παγκόσμια ευρήματα: Για την κατανόηση των παγκόσμιων προκλήσεων και ευκαιριών.
  • Ευρήματα του τομέα πολιτικής: Με προτάσεις αξίας, ιστορίες και συστάσεις.
  • Περιφερειακά ευρήματα: Παρουσίαση της προόδου και παραδείγματα από γειτονικές και παρόμοιες χώρες.
  • Εξερεύνηση δεδομένων : Προσδιορισμός των δεδομένων που δημοσιεύει (και όχι) μια χώρα ή περιοχή.

Εξερευνήστε τα δεδομένα
Δείτε ποια δεδομένα δημοσιεύει (ή όχι) μια χώρα ή περιοχή χρησιμοποιώντας την Εξερεύνηση δεδομένων »

Κατεβάστε την Έκθεση
Κατεβάστε την εκτελεστική περίληψη και εξερευνήστε τις περιφερειακές ενότητες (συμπεριλαμβανομένων των υποπεριφερειακών ενοτήτων που δεν περιλαμβάνονται στην πλήρη αναφορά) εδώ »

Πηγή άρθρου: https://www.opengovpartnership.org

Leave a Comment