ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

Προώθηση μιας δικαιότερης εκπαίδευσης με ανοιχτά δεδομένα

Η ποιότητα της εκπαίδευσης ποικίλλει σε παγκόσμια, εθνική και περιφερειακή κλίμακα. Οι κυβερνήσεις και τα σχολεία που δημοσιεύουν δεδομένα για την εκπαίδευση επιτρέπουν στους πολίτες, τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής, τους ερευνητές και τους εκπαιδευτικούς να αναλύουν και να συγκρίνουν αυτά τα δεδομένα και να λαμβάνουν τεκμηριωμένες αποφάσεις

Ένα παράδειγμα αυτού είναι η πύλη της Παγκόσμιας Τράπεζας , Education Statistics (EdStats) , η οποία δημοσιεύει  παγκόσμια εκπαιδευτικά δεδομένα για θέματα όπως η πρόσβαση, η πολιτική, η μάθηση και οι δαπάνες. Παρέχει επίσης εργαλεία, όπως το EdStat StatPlanet , ένα εργαλείο οπτικοποίησης και χαρτογράφησης που επιτρέπει στους χρήστες να δημιουργούν διαδραστικούς χάρτες και γραφήματα με βάση στατιστικά δεδομένα. Ένα άλλο εργαλείο είναι το System Approach for Better Education Results ( SABER ), το οποίο αξιολογεί την ποιότητα των εκπαιδευτικών πολιτικών σε όλο τον κόσμο. Μέσω του εργαλείου, οι χώρες μπορούν να συγκρίνουν τον εαυτό τους έναντι άλλων για να εντοπίσουν ευκαιρίες για περαιτέρω ανάπτυξη. Για παράδειγμα,   το Κοσσυφοπέδιο μπορεί να συγκριθεί με έξι γειτονικές ευρωπαϊκές χώρες σχετικά με την Πρώιμη Παιδική Ανάπτυξη. 

Εκτός από τα παγκόσμια έργα, μπορούν επίσης να αναληφθούν τοπικές πρωτοβουλίες. Για παράδειγμα, το ολλανδικό Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού και Επιστήμης παρέχει μια επιχορήγηση στα δημοτικά σχολεία με βάση γενικά χαρακτηριστικά όπως ο αριθμός των μαθητών ανά σχολείο. Για την αντιμετώπιση των τοπικών διαφορών, το dashboard Pocket δημιουργήθηκε για να συνδυάσει σημαντικές τοπικές πληροφορίες σε μια σαφή οπτική επισκόπηση.

Αυτός ο πίνακας εργαλείων χρησιμοποιεί πολλά ανοιχτά σύνολα δεδομένων από το DUO (π.χ. αριθμούς μαθητών, διευθύνσεις αρμόδιων αρχών και οικονομικούς πίνακες) και από το CBS (στοιχεία για το κοινωνικο-οικονομικό πλαίσιο της περιοχής) για την παροχή τοπικών γνώσεων, όπως το ποσοστό των παιδιών κάτω από το όριο της φτώχειας. Αυτό επιτρέπει στο ολλανδικό Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού και Επιστήμης να λάβει δίκαιες αποφάσεις σχετικά με την κατανομή της επιχορήγησης.  

Πηγή άρθρου: https://data.europa.eu/

Leave a Comment