ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

Γίνε εκπαιδευτής στα ανοιχτά δεδομένα!

Έπειτα από την επιτυχημένη εκπαίδευση και πιστοποίηση των δύο πρώτων ελλήνων ODI Registered Trainers, η οποία πραγματοποιήθηκε τον Ιούνιο, το ODI Athens της ΕΕΛ/ΛΑΚ καλεί όσους ενδιαφέρονται να συμμετέχουν στον επόμενο κύκλο εκπαιδεύσεων. Η εκπαίδευση θα διεξαχθεί από τις 17 έως τις 21 Αυγούστου στα κεντρικά γραφεία του ODI στο Λονδίνο. Το σεμινάριο έχει ως στόχο την πιστοποίηση ODI Registered Trainer, η οποία θα ολοκληρωθεί μετά από εξεταστική διαδικασία.

IMG_6372

Τα δύο άτομα που θα επιλεχθούν και θα λάβουν την πιστοποίηση, εντάσσονται στο μητρώο των εκπαιδευτών του ODI Athens και θα έχουν ως ελάχιστη υποχρέωση τη δωρεάν διοργάνωση τριών (3) αντίστοιχων σεμιναρίων για την εκπαίδευση εκπαιδευτών προερχόμενων από τα μέλη της ΕΕΛ/ΛΑΚ.

Αιτήσεις συμμετοχής μπορούν να καταθέσουν όλοι οι πτυχιούχοι πανεπιστημίου με την προϋπόθεση ότι έχουν αποδεδειγμένη ενασχόληση με τα ανοιχτά δεδομένα και διδακτική εμπειρία. Όσοι ενδιαφέρονται να συμμετέχουν θα πρέπει να αποστείλουν το βιογραφικό τους κι ένα σύντομο κείμενο το οποίο θα περιέχει τους λόγους για τους οποίους ενδιαφέρονται να συμμετέχουν στο σεμινάριο κι ένα σχέδιο δράσεων για τη μελλοντική τους συνεργασία με το ODI Athens (τα βιογραφικά θα πρέπει να ακολουθούν το πρότυπο europass: https://europass.cedefop.europa.eu/editors/en/cv/compose, και το κείμενο να μην ξεπερνά τις 300 λέξεις) στο info@eellak.gr, με καταληκτική ημερομηνία αιτήσεων την Δευτέρα 27 Ιουλίου 2015 και ώρα 10 π.μ.

Δείτε εδώ γενικές πληροφορίες για το σεμινάριο και αναλυτικές πληροφορίες για τις διαδικασίες αξιολόγησης και το περιεχόμενο του σεμιναρίου εδώ (κείμενα στα αγγλικά).

 

Leave a Comment