ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

Κάλεσμα για προτάσεις παρουσιάσεων στο συνέδριο MyData 2018

Το συνέδριο MyData είναι μια ανθρωποκεντρική προσέγγιση στη διαχείριση των προσωπικών δεδομένων που συνδυάζει τις ανάγκες της βιομηχανίας για δεδομένα με τα  ψηφιακά ανθρώπινα δικαιώματα. Τα 2 προηγούμενα συνέδρια MyData 2016 και MyData 2017 συγκέντρωσαν ένα διεθνές κοινό χιλιάδων ατόμων από επιχειρήσεις, την ερευνητική κοινότητα, την κοινωνία των πολιτών και την κυβέρνηση με στόχο να διαμορφώσουν τις βασικές αρχές για το πώς τα προσωπικά δεδομένα διοικούνται σε παγκόσμιο επίπεδο.

Η διεθνής πρωτοβουλία ‘My Data’, βασισμένη σε μία εργασία των Antti Poikola, Kai Kuikkaniemi και Harri Honko, επιχειρεί να αναδιαμορφώσει το οικοσύστημα των προσωπικών δεδομένων, εισάγοντας την παραδοχή πως όλοι οι άνθρωποι, τα υποκείμενα της επεξεργασίας, θα πρέπει να έχουν τον τελικό και πλήρη έλεγχο των προσωπικών τους δεδομένων. Το κίνημα MyData γίνεται σταδιακά ένα κίνημα βασισμένο στην ίδια την κοινότητα μέσω της δημιουργίας  τοπικών κόμβων MyData.  Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο και η ανάπτυξη του προγράμματος  του συνεδρίου MyData  2018, ακολουθεί φέτος ένα μοντέλο όπου το περιεχόμενο της διάσκεψης εξαρτάται πραγματικά από την ίδια την κοινότητα.

Από τις 7 Φεβρουαρίου ως τις 5 Απριλίου 2018, το συνέδριο MyData 2018 είναι ανοικτό για προτάσεις παρουσιάσεων, οι οποίες θα κριθούν από την ίδια την κοινότητα.

Οι θεματικές ενότητες  για τις οποίες το συνέδριο MyData 2018 δέχεται προτάσεις παρουσιάσεων:

1.  Case Studies and the Industry Landscape

Value creation from MyData: from concepts to new business models.

(περισσότερες πληροφορίες)

2. Our Data

Initiatives for public good and social justice

(περισσότερες πληροφορίες)

3.  Interoperability – Universal and Open

Making MyData as interoperable as the web itself

(περισσότερες πληροφορίες)

4. Data Portability: New rights

Opportunities and benefits offered by the GDPR

(περισσότερες πληροφορίες)

5. MyData Academy

Making friends with MyData “big words” and personal data management basics

(περισσότερες πληροφορίες)

6. Global

Making the global human-centric move

(περισσότερες πληροφορίες)

7. MyData Futures

Imaginizing the human-centric personal data futures

(περισσότερες πληροφορίες)

Διαβάστε περισσότερα για το συνέδριο MyData 2018 εδώ

Leave a Comment