ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

Open Belgium 2018 : Η ετήσια διάσκεψη για την ανοιχτή γνώση και τα ανοιχτά δεδομένα: 12/03/2018- Βρυξέλλες

Το συνέδριο Open Belgium είναι μια ετήσια διάσκεψη για την ανοιχτής γνώση και τα ανοιχτά δεδομένα, που συγκεντρώνει ερευνητικούς οργανισμούς, στελέχη  εταιριών, την κυβέρνηση και τους πολίτες. Το φετινό θέμα είναι της διάσκεψης είναι το  “Open Communities, Smart Society“, και έχει σαν στόχο να εξερευνήσει τους διάφορους τρόπους με τους οποίους η ανοιχτή γνώση και τα ανοιχτά δεδομένα μπορούν να συμβάλουν στην ενεργό συμμετοχή του πολίτη και στις ολιστικές επιπτώσεις που έχει στο ψηφιακό οικοσύστημα μας. Μέσω της ανταλλαγής πληροφοριών, των ανοιχτών πηγών και του ανοιχτού περιεχομένου, οι συμμετέχοντες εμπνέονται να συμμετάσχουν ενεργά στην έξυπνη αστική ανάπτυξη, τις καινοτόμες κοινωνικές εφαρμογές και να ενισχύσουν τη συμμετοχή τους στη νέα ανοιχτή εποχή.

Φέτος η διάσκεψη  έχει σαν κύριο στόχο να απαντήσει σε ερωτήσεις σχετικά με την πρόοδο και τις προκλήσεις στο άνοιγμα των δεδομένων, να μοιραστεί διαφορετικές προοπτικές όσον αφορά τη διαθεσιμότητα και τη ζήτηση  των ανοιχτών δεδομένων από ένα ευρύ φάσμα συμμετεχόντων και, τέλος, να επισημάνει τις τρέχουσες τάσεις στην σκηνή των ανοιχτών δεδομένων,

Η διάσκεψη Open Belgium θα πραγματοποιηθεί στις 12 Μαρτίου στις Βρυξέλλες και το πλήρες πρόγραμμα της διάσκεψης είναι διαθέσιμο εδώ

 

Leave a Comment