ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

Ανοικτά δεδομένα για το νερό στο European Data Portal

Το νερό είναι μία από τις τρεις βασικές ανάγκες για τον άνθρωπο. Λόγω της σημασίας του νερού, παράγονται δεδομένα τα οποία μετρούν την ποιότητα, τη θερμοκρασία, τη χρήση, τη διάδοση και την προσφορά του, τα οποία ενημερώνονται τακτικά και χρησιμοποιούνται στη διαδικασία λήψης αποφάσεων και χάραξης πολιτικής και δημιουργούν υπηρεσίες που στοχεύουν στη βελτίωση της καθημερινής μας ζωής και να υποστηρίξει το περιβάλλον.

Ανοικτά δεδομένα για το νερό

To  European Data Portal (EDP)  διαθέτει πάνω από 25.000 σύνολα δεδομένων σχετικά με το νερό. Για παράδειγμα:

  • Surface water chemistry’ από το edgi.geology.cz –  μια βάση δεδομένων χημικής ανάλυσης των επιφανειακών υδάτων στην Τσεχική Δημοκρατία.
  • Water – Evolution of price water’ από το data.gouv.fr ένα σύνολο δεδομένων που δείχνει την εξέλιξη της τιμής του νερού στη Γαλλία.
  • Water supply plan’ από το  opendata.dk – μια βάση δεδομένων για το σχέδιο υδροδότησης περιοχών της Δανίας.

Περιπτώσεις χρήσης ανοιχτών δεδομένων νερού

Το European Data Potal έχει καταγράψει δεκατρία παραδείγματα περιπτώσεων χρήσης που χρησιμοποιούν ανοικτά δεδομένα σχετικά με το νερό. Για παράδειγμα, η ιστοσελίδα Amsterdecks και η εφαρμογή Aquadaia.

Το Amsterdecks είναι ένας ιστότοπος της Ολλανδίας που στοχεύει στην αύξηση της κοινωνικής εμπλοκής στην ποιότητα των υδάτων, επιτρέποντας στους χρήστες να απεικονίζουν τις πλωτές οδούς της πόλης του Άμστερνταμ και δείχνοντάς τους την ποιότητα των υδάτων των διαφόρων πλωτών οδών. Ο ιστότοπος χρησιμοποιεί ανοικτά δεδομένα σχετικά με τις υποδομές ύδατος, τα ποτάμια και την ποιότητα των υδάτων από ιδρύματα όπως ο Δήμος του Άμστερνταμ.

Το Aquadaia είναι μια δωρεάν εφαρμογή από την ισπανική εταιρεία Daia Intelligent Solutions που εστιάζει στην ανάπτυξη λύσεων για τη γεωργία με βάση τις τεχνικές τεχνητής νοημοσύνης και την εξόρυξη δεδομένων. Η εφαρμογή βελτιστοποιεί τη χρήση νερού στα συστήματα άρδευσης και προωθεί την οικονομική, κοινωνική και περιβαλλοντική βιωσιμότητα. Η Daia Intelligent Solutions χρησιμοποιεί μετεωρολογικά δεδομένα από τις μετεωρολογικές ανοιχτές πύλες δεδομένων και τους μετεωρολογικούς σταθμούς σε όλη την Ισπανία για το Aquadaia.

Δείτε όλα τα ανοιχτά δεδομένα για το νερό που υπάρχουν στο European Data Portal εδώ

Πηγή άρθρου: https://www.europeandataportal.eu/

Leave a Comment