ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

Συνάντηση της κοινότητας MyData Greece 2019: 13-14 Νοεμβρίου 2019

Δεδομένου ότι η σημασία των προσωπικών δεδομένων στην κοινωνία συνεχίζει να επεκτείνεται, καθίσταται όλο και πιο επείγον να εξασφαλιστεί ότι οι άνθρωποι μπορούν να γνωρίζουν και να ελέγχουν τα προσωπικά τους δεδομένα, αλλά και να αποκτούν προσωπικές γνώσεις και να διεκδικούν τα οφέλη.

Η συνάντηση της κοινότητας MyData Greece 2019 στοχεύει στην ενθάρρυνση και επιτάχυνση αυτής της αλλαγής προς μια ανθρωποκεντρική προσέγγιση των προσωπικών δεδομένων στην Ελλάδα.

Στις 13-14 Νοεμβρίου 2019 θα συναντηθούν  στην Αθήνα, στις εγκαταστάσεις του Δημόκριτου,   εμπειρογνώμονες από το χώρο των επιχειρήσεων, της νομικής επιστήμης, της τεχνολογίας και της κοινωνίας,  για την συνάντηση της κοινότητας της MyData Greece 2019 και θα συζητήσουν τρία συμπληρωματικά θέματα για την οικονομία των δεδομένων στη Ελλάδα:

  • Την ανοικοδόμηση της εμπιστοσύνης στην ανθρωποκεντρική οικονομία των δεδομένων στην Ελλάδα
  • Τα άτομα να ελέγχουν τα δεδομένα τους: Ευθυγράμμιση με τις αρχές που ορίζονται τόσο στο GDPR όσο και στο MyData. Ενθάρρυνση της επιχειρηματικότητας και της αξίας των πελατών μέσω της ηθικής χρήσης των προσωπικών δεδομένων.
  • Μεγιστοποίηση της χρήσης δεδομένων. Τα δεδομένα έχουν αξία μόνο όταν χρησιμοποιούνται και σχεδόν όλες οι χρήσεις των δεδομένων έχουν κάποιο είδος κοινωνικής ή οικονομικής χρησιμότητας.

Αυτή η κοινοτική συνάντηση συνδιοργανώνεται από την MyData Hub Greece, το Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών “Δημόκριτος” (NCSR-D) και τον Οργανισμός Ανοιχτών Τεχνολογιών – ΕΕΛΛΑΚ

Το  MyData Greece είναι μια κοινότητα αφιερωμένη στην προώθηση των θεμάτων της πρωτοβουλίας  MyData στην Ελλάδα. Τα θέματα που θα συζητηθούν περιλαμβάνουν την προστασία των προσωπικών δεδομένων, τη δημοκρατία και τα δεδομένα, την ταυτότητα και τον έλεγχο ταυτότητας, την αρχιτεκτονική του συστήματος για την επαναχρησιμοποίηση δεδομένων, την AI και τη δεοντολογία της χρήσης δεδομένων, τις εξελίξεις της πολιτικής στο εξωτερικό, τη φορητότητα των δεδομένων και πολλά άλλα.

Το Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών “Δημόκριτος” και το Ινστιτούτο Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Δημόκριτου έχουν έντονο ενδιαφέρον για τα επιστημονικά δεδομένα και τα ανθρώπινα-κεντρικά συστήματα ΑΙ. Ο Οργανισμός Ανοιχτών Τεχνολογιών (ΕΕΛΛΑΚ) ιδρύθηκε το 2008, σήμερα έχει μετόχους 31 Πανεπιστήμια, Ερευνητικά Κέντρα και κοινωφελείς φορείς.  Ο Οργανισμός Ανοιχτών Τεχνολογιών προωθεί την Ανοιχτότητα μέσω της χρήσης και της ανάπτυξης ανοικτών προτύπων και ανοιχτών τεχνολογιών στην εκπαίδευση, τη δημόσια διοίκηση και τις επιχειρήσεις στην Ελλάδα.

Σχετικά με την πρωτοβουλία  MyData Global

Η MyData Global είναι μια βραβευμένη διεθνής μη κερδοσκοπική εταιρεία με έδρα τη Φινλανδία. Η αποστολή της MyData Global είναι να ενδυναμώνει τα άτομα βελτιώνοντας το δικαίωμά τους στην αυτοδιάθεση όσον αφορά τα προσωπικά τους δεδομένα. Αυτή είναι η αλλαγή του παραδείγματος που περιγράφεται στη Διακήρυξη MyData.

Από τον Οκτώβριο του 2018, που ιδρύθηκε, η MyData Global έχει πάνω από 600 μέλη, συμπεριλαμβανομένων πάνω από 80 οργανώσεων, από περισσότερες από 40 χώρες.

Το MyData Global βραβεύτηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως μια από τις πιο σημαντικές ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες που διαμορφώνουν μια νέα κουλτούρα γύρω από το Διαδίκτυο νέας γενιάς για το “Δεδομένα ως ανθρώπινο δικαίωμα”.

Λεπτομέρειες
Μάθετε περισσότερα για το MyData Global: https://mydata.org

Περισσότερες πληροφορίες για την Ελληνική Κοινότητα MyData 2019:
https://mydata.org/athens-community-meeting/
#MyDataGreece2019 #mydata #humancentric #personaldata

Twitter: @mydata.org https://twitter.com/mydataorg
Facebook: https://www.facebook.com/mydataorg/

Leave a Comment