ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

Μέχρι τις 7 Ιανουαρίου 2020, οι αιτήσεις συμμετοχής στο Ελληνικό Κόμβο Ανοιχτών Δεδομένων

Μέχρι τις 7 Ιανουαρίου θα είναι ανοιχτή η φόρμα συμμετοχής στο Ελληνικό κόμβο ανοιχτών δεδομένων όπου επιχειρήσεις, start-ups, και ερευνητικές ομάδες θα έχουν την ευκαιρία χρησιμοποιώντας ανοιχτά δεδομένα να εξελίσσουν τις ιδέες τους, να δημιουργήσουν νέα προϊόντα και υπηρεσίες, να συνεργασθούν, να ανταλλάσσουν απόψεις και πρακτικές.

Όσοι συμμετέχουν θα λάβουν υποστηρικτικές υπηρεσίες επιχειρηματικότητας, υπηρεσίες κατάρτισης και δραστηριότητες δικτύωσης, με σκοπό την προώθηση νέων τεχνολογιών, νέων επιχειρηματικών ιδεών, τη βελτίωση της ικανότητας καινοτομίας και διεθνοποίησης στις περιοχές των εταίρων του έργου, σεμινάρια ανάπτυξης επιχειρησιακών λειτουργιών, Hackathon, εξατομικευμένη καθοδήγηση κ.ά. άνευ κόστους.

Επιπλέον παράλληλα, θα προωθείται η συνεργασία με ιδρύματα, φορείς δημόσιους και ιδιωτικούς και επενδυτές, όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό, η συμμετοχή σε διεθνείς διοργανώσεις και εκθέσεις, όπως επίσης θα διευκολύνεται η πρόσβαση σε ευκαιρίες χρηματοδότησης.

Δηλώστε το ενδιαφέρον σας για τη συμμετοχή σας στον ελληνικό κόμβο και την εναρκτήρια συνάντηση εδώ.

Η αναλυτική πρόσκληση είναι διαθέσιμη εδώ.

Λίγα Λόγια για τον Ελληνικό Κόμβο Ανοικτών Δεδομένων

Ο Ελληνικός Κόμβος Ανοικτών Δεδομένων είναι μέρος του προγράμματος Interreg MED project «Open Data for European Open iNnovation » (ODEON) και στοχεύει στην υποστήριξη της ανάπτυξης Συνεργατικών Κόμβων (hubs) που υποστηρίζουν μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) οι οποίες αξιοποιούν ανοικτά δεδομένα (open data) και μεγάλαδεδομένα (big data) στους τομείς της πράσινης ανάπτυξης, της μπλε ανάπτυξης και στις δημιουργικές και πολιτιστικές βιομηχανίες. 

Στο πλαίσιο του έργου έχουν δημιουργηθεί 7 κόμβοι ανοικτών δεδομένων (Open Data Hubs) τα οποία θα προσφέρουν εξατομικευμένη υποστήριξη για την αξιοποίηση των ανοικτών δεδομένων από τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) για την δημιουργία καινοτόμων υπηρεσιών και προϊόντων.

O Οργανισμός Ανοιχτών Τεχνολογιών, ως εκπρόσωπος του έργου στην Ελλάδα, θα λειτουργήσει ως Open Data Hub και θα προσφέρει μια σειρά από υπηρεσίες και εργαλεία στις συμμετέχουσες επιχειρήσεις και Start ups για την ανάδειξη νέων project και την υποστήριξη του κλάδου των ανοικτών δεδομένων.

Στόχος του εθνικού κόμβου είναι να συγκεντρώσει όλους τους εμπλεκόμενους φορείς προκειμένου να διευκολύνει την καινοτομία και τη χρήση ανοικτών δεδομένων μεταξύ των μελών του Μεσογειακού Συνεργατικού Σχηματισμού (Cluster) ώστε να δημιουργήσει επιχειρηματικές ευκαιρίες σε διακρατικό επίπεδο.

Leave a Comment