ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

Ανοιχτά δεδομένα για τη κατανόηση της τρέχουσας κατάστασης των ναρκωτικών στην Ευρώπη

Η έκθεση European Drug report 2023: Trends and Developments    είναι η τελευταία ετήσια έκθεση για την κατάσταση των ναρκωτικών στην Ευρώπη που δημοσιεύεται από  το Ευρωπαϊκό Κέντρο Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας (ΕΚΠΝΤ) . Η έκθεση επικεντρώνεται στα θέματα της παράνομης κατανάλωσης ναρκωτικών, των σχετικών κινδύνων και της διανομής ναρκωτικών. Στόχος του είναι να παρέχει μια συνοπτική επισκόπηση του τρέχοντος τοπίου των ναρκωτικών στην Ευρώπη, με βάση μια εκτενή συλλογή εθνικών δεδομένων, που να περιλαμβάνει τις εξελίξεις και τις τάσεις μέχρι το τέλος του 2022.

Η φετινή έκθεση σχεδιάστηκε ως ψηφιακή δημοσίευση για πρώτη φορά. Είναι διαδραστική και οπτικά πλούσια, με περισσότερες από 100 απεικονίσεις δεδομένων, γραφικά και χάρτες. Επιπλέον,  όλα τα δεδομένα πηγής πίσω από τις οπτικοποιήσεις  διατέθηκαν για κοινή χρήση και επαναχρησιμοποίηση την ημέρα δημοσίευσης της αναφοράς.

Είναι ιδιαίτερα σημαντικό καθώς τα ανοιχτά δεδομένα μπορούν να παρέχουν μια πιο ολοκληρωμένη κατανόηση της τρέχουσας κατάστασης των ναρκωτικών στην Ευρώπη σε σχέση με ορισμένες πτυχές. Από το 2011, το ΕΚΠΝΤ διεξάγει μελέτες για την ανάλυση των λυμάτων και τις τάσεις των φαρμάκων σε όλη την Ευρώπη, συνδυάζοντας ανοιχτά δεδομένα  από επιστημονικές μελέτες σε έναν διαδραστικό χάρτη . Στην έκθεση του 2023, το ΕΚΠΝΤ αξιολόγησε επίσης τις διάφορες προσπάθειες μείωσης της βλάβης από τα ναρκωτικά που έχουν αναλάβει οι ευρωπαϊκές χώρες.

Αυτές οι πρωτοβουλίες ευθυγραμμίζονται με μια ευρύτερη ευρωπαϊκή τάση χρήσης ανοιχτών δεδομένων για τη βελτίωση της δημόσιας υγείας . Εάν ενδιαφέρεστε να μάθετε περισσότερα, διαβάστε την Ευρωπαϊκή Έκθεση για τα Ναρκωτικά 2023 , ελέγξτε τα δεδομένα πίσω από τις απεικονίσεις της και  βρείτε άλλα σχετικά σύνολα δεδομένων που παρέχουν πληροφορίες για τις τάσεις που σχετίζονται με τα ναρκωτικά στην Ευρώπη.

Πηγή άρθρου: https://data.europa.eu/

Leave a Comment