ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

Βέλτιστες πρακτικές σε όλη την Ευρώπη: Πληροφορίες από τους πρωτοπόρους στην αξιολόγηση ωριμότητας ανοιχτών δεδομένων (ODM) του 2023

H Έκθεση Βέλτιστων Πρακτικών Ανοικτών Δεδομένων στην Ευρώπη  παρουσιάζει τις χώρες που έχουν βελτιώσει σημαντικά τη βαθμολογία τους στην αξιολόγηση Ωριμότητας ανοιχτών δεδομένων (ODM) του 2023 και προσδιορίζει τους οδηγούς για την επιτυχία τους. Αυτή η άσκηση συγκριτικής αξιολόγησης έγινε  από το data.europa.eu, για την αξιολόγηση της ωριμότητας των χωρών που συμμετέχουν στον τομέα των … Read more

Εργαλεία και οδηγίες για την παραπομπή ανοιχτών δεδομένων από το data.europa.eu

Η παραπομπή δεδομένων είναι ζωτικής σημασίας στη διαδικασία της επιστημονικής έρευνας, παρέχοντας σωστή αναγνώριση των πηγών και διευκολύνοντας τον ευκολότερο εντοπισμό και αναπαραγωγή των ερευνητικών αποτελεσμάτων. Παραθέτοντας δεδομένα, οι ερευνητές μπορούν να παρακολουθούν τον αντίκτυπο των δεδομένων, να προωθούν την ανακάλυψή τους και να επιβραβεύουν τους δημιουργούς δεδομένων. Αν και η παράθεση δεδομένων δεν είναι … Read more

Ερευνητική έκθεση «Βέλτιστες πρακτικές για σύνολα δεδομένων υψηλής αξίας στην Ευρώπη», από το data.europa.eu

Σε μια εποχή ψηφιακού μετασχηματισμού, η Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκεται στην πρώτη γραμμή του ξεκλειδώματος των δυνατοτήτων των δεδομένων του δημόσιου τομέα, με τα σύνολα δεδομένων υψηλής αξίας (HVD) να είναι ιδιαίτερα επιδραστικά λόγω των σημαντικών κοινωνικών και οικονομικών οφελών τους. Καθώς αυτά τα σύνολα δεδομένων είναι απαραίτητα για τη βελτίωση των ψηφιακών υπηρεσιών, o Εκτελεστικός … Read more

Καταγραφή του αντίκτυπου των ανοιχτών δεδομένων: Πληροφορίες από το Use Case Observatory

To Use Case Observatory, είναι  μια πρωτοβουλία με επικεφαλής το data.europa.eu, και χρησιμεύει ως  μια ολοκληρωμένη έρευνα με στόχο την αξιολόγηση του αντίκτυπου των ανοιχτών δεδομένων σε ολόκληρη την Ευρώπη μεταξύ 2022 και 2025. Αυτό το έργο εστιάζει στην ανάλυση 30 περιπτώσεων επαναχρησιμοποίησης και στοχεύει να συμβάλει με πολύτιμες γνώσεις στους ευρύτερους στόχους του data.europa.eu, … Read more

Δείκτες για την εκτίμηση  του αντίκτυπου των ανοιχτών δεδομένων: Μια μελέτη του data.europa.eu

Ο αντίκτυπος των ανοιχτών δεδομένων αποτελεί εδώ και καιρό αντικείμενο ενδιαφέροντος, με μελέτες που στοχεύουν να ποσοτικοποιήσουν τη συμβολή τους στην οικονομία και την κοινωνία. Ωστόσο, η συνολική κατανόηση του αντίκτυπου των ανοιχτών δεδομένων παρέμεινε άπιαστη, με αποτέλεσμα μια πρόσφατη μελέτη να επικεντρωθεί στην ανάπτυξη ενός σαφούς ορισμού του αντίκτυπου, ενσωματώνοντας δομημένες μεθόδους και δείκτες. … Read more