ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

Organic Edunet Academic για τη Βιολογική Γεωργία

Στιγμιότυπο 2013-09-12, 12.09.25 μ.μ.

Το έργο Organic Edunet Academic επικεντρώνεται σε υπηρεσίες αναζήτησης εκπαιδευτικού περιεχομένου (πχ στην περίπτωση της βιολογικής γεωργίας) και έχει αναπτυχθεί με την συμμετοχή της Agro-Know Technologies.

Leave a Comment