ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

PCI 2013 Special Session on the Web of Data (DATAWEB)

Capture

Στα πλαίσια του 17ου Πανελλήνιου Συνέδριου Πληροφορικής (PCI 2013) θα πραγματοποιηθεί μεταξύ 19-21 Σεπτεμβρίου στην Θεσσαλονίκη το special session on the Web of Data (DATAWEB): Production and deployment of Open, Linked and Big Data.

Οργανωτική Επιτροπή:
Ιωάννης Αναγνωστόπουλος, Πανεπιστήμιο Στερεάς Ελλάδας
Γιάννης Χαραλαμπίδης, Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Αγησίλαος Παπαντωνίου, ΕΜΠ
Μιχάλης Βαφόπουλος, ΕΜΠ

Προσκεκλημένος oμιλητής: Bastiaan Deblieck, TenForce Semantic Unit

Σύντομη περιγραφή:
Στην πρόσκληση αυτή, αναζητούμε πρωτότυπα άρθρα πάνω σε θεωρητικές και πρακτικές εφαρμογές που χρησιμοποιούν ανοιχτά διασυνδεδεμένα δεδομένα και ανάλυση δεδομένων μεγάλης κλίμακας.

Ενδεικτικά topics:
– Μεθοδολογίες παραγωγής και εφαρμογής διασυνδεδεμένων δεδομένων
– Πολιτικές ανάπτυξης ανοιχτών δεδομένων
– Ζητήματα ασφάλειας και ιδιωτικότητας σε ανοιχτά / διασυνδεδεμένα δεδομένα
– Τεχνικές εξαγωγής και καθαρισμού δεδομένων (data cleansing)
– Μελέτες περιπτώσεων θεματικής εφαρμογής ανοιχτών και διασυνδεδεμένων δεδομένων (π.χ. ηλεκτρονική διακυβέρνηση, οικονομία, έξυπνες πόλεις, περιβάλλον και ενέργεια, υγεία κ.λπ.)
– Οπτικοποίηση διασυνδεδεμένων δεδομένων
– Εξαγωγή συμπερασμάτων και συλλογισμών
– Εφαρμογή crowdsourcing για επίλυση δεδομένων μεγάλης κλίμακας
– Διαχείριση και ανάπτυξη ανοικτών δεδομένων για εφαρμογές διάχυτου υπολογιστικού περιβάλλοντος

Οδηγίες υποβολής
Τα άρθρα που θα υποβληθούν, θα κριθούν από την διεθνή επιτροπή προγράμματος (βλ. παρακάτω). Η υποβολή των άρθρων, καθώς και η δημοσίευσή τους κατόπιν αποδοχής, ακολουθούν τις διαδικασίες του 17ου Πανελλήνιου Συνέδριου Πληροφορικής (PCI 2013) όπως αυτές περιγράφονται στο http://pci2013.epy-mathra.gr/index.php/author-information/paper-submission

Μέλη επιτροπής προγράμματος από ελληνικά ΑΕΙ / ερευνητικά ιδρύματα:
– Χρήστος-Νικόλαος Αναγνωστόπουλος, Πανεπιστήμιο Αιγαίου
– Λευτέρης Αγγελής, ΑΠΘ
– Βαγγέλης Καρκαλέτσης, ΕΚΕΦΕ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ»
– Θεόδωρος Καρούνος, Εταιρεία Ελεύθερου Λογισμικού/Λογισμικού Ανοιχτού Κώδικα (ΕΕΛ/ΛΑΚ)
– Φοίβος Μυλωνάς, Ιόνιο Πανεπιστήμιο
– Πέτρος Στεφανέας, ΕΜΠ
– Αθηνά Βακάλη, ΑΠΘ
– Μανώλης Γουάλλες, Πανεπιστήμιο Πελοπονήσσου

Μέλη επιτροπής προγράμματος από το εξωτερικό:
– Jose Maria Alvarez Rodriguez, Web Semantics Oviedo – WESO, Spain
– Phil Archer, W3C
– Maria Bielikova, Slovak University of Technology in Bratislava, Slovakia
– Alvaro Graves, Rensselaer Polytechnic Institute, US
– Harry Halpin, W3C
– Marijn Janssen, Delft University of Technology, the Netherlands
– Keith Jeffery, STFC, UK
– Nikolaos Loutas, PwC
– Ioanna, Lykourentzou, INRIA – Nancy, France
– Jiao Tao, Oracle US, USA
– Nicolaos Tsapatsoulis, Cyprus University of Technology, Cyprus
– Prodromos Tsiavos, London School of Economics, UK

Περισσότερες πληροφορίες υπάρχουν στο http://dataweb.medialab.ntua.gr/

 

 

Leave a Comment