ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

Παγκόσμια Πρωτοβουλία για Δημοσιονομική Διαφάνεια (GIFT)

Η Παγκόσμια Πρωτοβουλία για Δημοσιονομική Διαφάνεια (“GIFT” – Global Initiative for Fiscal Transparency) είναι ένα ενεργό δίκτυο δράσης με σκοπό τη προώθηση και θεσμοθέτηση παγκόσμιων προτύπων για τη συνεχή βελτίωση της δημοσιονομικής διαφάνειας, με τη συμμετοχή και την ευθύνη χωρών απ’ όλο τον κόσμο.

Το GIFT δρα ως ένα παγκόσμιο δίκτυο που φέρνει κοντά κυβερνήσεις και πολίτες σε μια κοινή πλατφόρμα και στοχεύει μέσω του διαλόγου και της συνεργασίας να υπάρξει βελτίωση της διαφάνειας όσον αφορά την χρήση των δημοσίων πόρων.

Η πλατφόρμα, αυτή, διευκολύνει την αμοιβαία-ομαδική μάθηση και την τεχνική υποστήριξη και αποτελεί ουσιαστική απόδειξη για τα οφέλη της  δημοσιονομικής διαφάνειας, στη οποία το GIFT καλύπτει ένα σημαντικό κενό.

Η δράση του “GIFT” οργανώνεται και υλοποιείται γύρω από τέσσερις άξονες:

  • Προώθηση παγκόσμιων προτύπων για Δημοσιονομική Διαφάνεια
  • Βελτίωση Ομαδικής Μάθησης και Τεχνική Υποστήριξη
  • Συντονισμός και ενημέρωση διεθνών δράσεων και συμμετοχή του Ιδιωτικού Τομέα
  • Αξιοποίηση νέων τεχνολογιών και Ανοιχτών Δεδομένων για την προσέγγιση του ευρύ κοινού / των πολιτών

Οι επικεφαλής του έργου είναι το Υπουργείου Σχεδιασμού, Προϋπολογισμού και Διοίκησης της Βραζιλίας (Brazil Ministry of Planning, Budget and Management), το Τμήμα των Προϋπολογισμού & Διοίκησης των Φιλιππίνων (Department of Budget & Management Philippines), η Παγκόσμια Τράπεζα (World Bank), το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (International Monetary Fund) και η Διεθνής Συνεργασία Προϋπολογισμού (International Budget Partnership). Διευθυντής του δικτύου GIFT είναι ο κ. Juan Pablo Guerrero.

Leave a Comment