ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

Κοινή χρήση δεδομένων και ανοικτά δεδομένα για τράπεζες

Η κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου δημοσίευσε μια έκθεση η οποία ερευνά λεπτομερώς το πώς οι εταιρίες που ασχολούνται με financial technology μπορούν να κάνουν καλύτερη χρήση των τραπεζικών δεδομένων σε λογαριασμών των πελατών τους, μέσω διασύνδεσης προγραμματισμού εφαρμογών (Application Programming Interface -API) και ανοικτών δεδομένων καθώς επίσης παρουσιάζει τα οφέλη που θα προέλθουν από την υιοθέτηση αυτών στο τραπεζικό τομέα. Την έκθεση αυτή η κυβέρνηση την ανάθεσε στο Open Data Institute και στο Fingleton Associates.

Στόχος της κυβέρνησης είναι να οδηγήσει τον κόσμο να αποκτήσει ανοικτή πρόσβαση σε δεδομένα τραπεζών μέσω API προς όφελος των καταναλωτών.

Την έκθεση αυτή μπορείτε να την δείτε αναλυτικά στο ακόλουθο link: https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/382273/141202_API_Report_FINAL.PDF

 

Leave a Comment