ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

Δράση καταγραφής και αξιοποίησης γεωχωρικών δεδομένων από το Υπουργείο Εσωτερικών

Στο πλαίσιο της Ομάδας εργασίας του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης για τα Επιχειρησιακά Προγράμματα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ξεκίνησε μια προσπάθεια καταγραφής και αξιοποίησης των γεωχωρικών δεδομένων που συγκεντρώνουν ή διαχέουν οι επίσημοι φορείς στην Ελλάδα.

epota

Τέτοιες προσπάθειες ξεκίνησαν με αφορμή την ενσωμάτωση της Οδηγίας 2007/2/ΕΚ (Inspire) και την ψήφιση του Νόμου 3882/2010 (ΦΕΚ 166/Α) , το πρώτο βήμα της οποίας αποτελεί η δουλειά που έγινε από τον πρώην Ο.Κ.Χ.Ε. και σήμερα από τη Διεύθυνση Τοπογραφικών Εφαρμογών και Γεωχωρικών Πληροφοριών του (τέως) ΥΠΕΚΑ,  η οποία αποτυπώνεται εδώ . Σε μια τέτοια κατεύθυνση δραστηριοποιήθηκε και το ΚΟΣΕ του τέως Υπουργείου Εσωτερικών ( βλέπε εδώ ), η εργασία του οποίου μπορεί να αξιοποιηθεί περαιτέρω.

Αυτή η δράση της ομάδας έχει σαν στόχο να  καταγράψει όλα τα διαθέσιμα γεωχωρικά δεδομένα και καλεί όσους  φορείς της Κεντρικής Διοίκησης, (Υπουργεία, Δημόσιοι Οργανισμοί ή Ανεξάρτητες Αρχές) αλλά και Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης έχουν προχωρήσει σε παρόμοιες δράσεις  να  ενημερώσουν την ομάδα, για να εμπλουτιστεί ο κατάλογος των δεδομένων της ιστοσελίδας .

Η σελίδα της δράσης

Leave a Comment