ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

European Big #Data #Hackathon, Βρυξέλλες, 13-15 Μαρτίου 2017

images Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τη διοργάνωση διαγωνισμού “European Big Data Hackathon (Βρυξέλλες, 13-15 Μαρτίου 2017) από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στο πλαίσιο του συνεδρίου για τις Νέες Τεχνικές και Τεχνολογίες για τις Στατιστικές, 2017 [New Techniques and Technologies for Statistics (NTTS) 2017] .

Κατά τη διάρκεια του “Hackathon”, τριμελείς ομάδες από όλες τις χώρες της Ευρώπης θα διαγωνισθούν μεταξύ τους για τη δημιουργία καινοτόμων εφαρμογών και εργαλείων δεδομένων, με στόχο την υποστήριξη λήψης αποφάσεων σχετικά με ένα επίκαιρο θέμα που αντιμετωπίζει η Ευρώπη, συνδυάζοντας τις επίσημες στατιστικές και τα μαζικά δεδομένα (Big Data).

Οι ομάδες θα κληθούν να απαντήσουν σε μια συγκεκριμένη ερώτηση (specific policy question), η οποία θα ανακοινωθεί την πρώτη ημέρα του διαγωνισμού. Επισημαίνεται ότι οι ομάδες θα γνωρίζουν εκ των προτέρων τον ευρύτερο τομέα που ανήκει το θέμα και τον κατάλογο των δεδομένων. Το θέμα του διαγωνισμού θα επιλεγεί μέσα από τις 10 περιοχές προτεραιότητας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Τα έξοδα μετακίνησης και διαμονής για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό για μία ομάδα από κάθε Κράτος-Μέλος θα καλυφθούν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Προβλέπονται βραβεία για τη νικήτρια ομάδα καθώς και για δύο (2) επιλαχούσες ομάδες. Η νικήτρια ομάδα θα παρουσιάσει τα αποτελέσματα των εργασιών της στο συνέδριο NTTS 2017.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενες ομάδες όπως αποστείλουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση hackathon@statistics.gr μέχρι τη Δευτέρα 31 Οκτωβρίου 2016 ένα (ενιαίο) ηλεκτρονικό μήνυμα που να περιέχει τα βιογραφικά σημειώματα των μελών της ομάδας, καθώς και περιγραφή της εμπειρίας τους στην ανάπτυξη εφαρμογών με χρήση μαζικών δεδομένων. Η επιλογή της ομάδας που θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα θα γίνει από την ΕΛΣΤΑΤ, βάσει των ανωτέρω πληροφοριών.

Στον ακόλουθο σύνδεσμο έχουν περιληφθεί πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία, τους στόχους και το αντικείμενο του European Big Data Hackathon (στην Αγγλική γλώσσα): http://ec.europa.eu/eurostat/cros/system/files/european_big_data_hackathon_-_description.pdf

Για παροχή περαιτέρω διευκρινίσεων, μπορείτε να αποστείλετε email στην παρακάτω ηλεκτρονική διεύθυνση: hackathon@statistics.gr

 

Πηγή: http://www.statistics.gr

Leave a Comment