ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

European Data Monitor Tool , ένα εργαλείο μέτρησης της οικονομικής αξίας των δεδομένων στην Ευρώπη

Η καινοτομία που στηρίζεται στα δεδομένα, ενισχυμένη από Big Data, cloud computing και κινητές τεχνολογίες, είναι μια ισχυρή γεννήτρια αξίας για την ευρωπαϊκή οικονομία. Για την σύλληψη αυτής της αξίας, η IDC και το Open Evidence, δημιούργησαν για λογαριασμό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το European Data Monitor Tool.

data2

Αυτό το εργαλείο παρακολούθησης μετρά μια σειρά δεικτών για τον αριθμό των εργαζομένων σε δεδομένα, την αξία των υπηρεσιών και των προϊόντων δεδομένων, τον αριθμό των χρηστών δεδομένων και των εταιριών που παρέχουν δεδομένα (και τα έσοδα τους), όπως και την συνολικό αντίκτυπο της οικονομίας των δεδομένων στο Ευρωπαϊκό ΑΕΠ.

Στο European Data Monitor Tool, παρέχονται δείκτες για 12 τομείς της ευρωπαϊκής οικονομίας που βασίζονται σε δεδομένα: Κατασκευές, Παιδεία, Οικονομικά, Υγεία, Πληροφορική & Επικοινωνίες, Ορυχεία, Βιομηχανία, Επαγγελματικές υπηρεσίες, Δημόσια Διοίκηση, Μεταφορές, Κοινή ωφέλεια, πωλήσεις λιανικής και χονδρικής.

data1

Αναλυτικά στοιχεία και δεδομένα μπορείτε να δείτε στην εφαρμογή του European Data Monitor Tool.

Πηγή άρθρου:  European Data Monitor Tool.

Leave a Comment