ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

Συνδέοντας τις τελείες: Οικοδομώντας την περίπτωση στην οποία, τα ανοιχτά δεδομένα μπορούν να καταπολεμήσουν τη διαφθορά

Το 2015 αναπτύχθηκαν οι  Αρχές των Ανοικτών Δεδομένων κατά της Διαφθοράς  της G20 (εφεξής G20 Αρχές), ως ένα πρώτο βήμα προς την αξιοποίηση ανοιχτών δεδομένων ως ένα κρίσιμο εργαλείο για τη διευκόλυνση μιας κουλτούρας διαφάνειας και της λογοδοσίας, προκειμένου να αντιμετωπιστεί η διαφθορά.

Ο σκοπός της επισκόπησης αυτής της έκθεσης, είναι να ευαισθητοποιήσει για τη χρήση ανοιχτών δεδομένων και να ενισχύσει τις προσπάθειες για την καταπολέμηση της διαφθοράς. Η έκθεση, η οποία από κοινού έχει σχεδιαστεί και εκδόθηκε από τη Transparency International και το Web Foundation, αξιολογεί τον βαθμό στον οποίο μια επίλεκτη ομάδα των G20 χωρών (Βραζιλία, Γαλλία, Γερμανία, Ινδονησία και Νότιο Αφρική) έχουν εκπληρώσει τις δεσμεύσεις τους για την καταπολέμηση της διαφθοράς εφαρμόζοντας και την χρησιμοποιώντας τις αρχές και τις δράσεις που ορίζονται στις Αρχές της G20.

Η παρούσα έκθεση παρέχει επίσης μια σειρά συστάσεων για περαιτέρω δράση με βάση την εκτίμηση αυτή.

Κατεβάστε την αναφορά

Πηγή: http://www.transparency.org

Leave a Comment