ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

Η INSPIRE ενισχύει την κοινή χρήση Χωρικών Δεδομένων

Η οδηγία INSPIRE εισήχθη το 2007 και θα πρέπει να φθάσει στην πλήρη εφαρμογή της το 2020. Σήμερα, έχοντας διανύσει πάνω από την μισή διαδρομή της διαδικασίας, έχουν ήδη επιτευχθεί διάφορα σημαντικά ορόσημα, ενώ άλλα εξακολουθούν να βρίσκονται μπροστά μας. Το GIM INTERNATIONAL, βρέθηκε με τον Joeri Robbrecht, πολιτικό αναλυτή στην Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, και συζήτησε σχετικά με την μέχρι σήμερα πορεία και το μέλλον της INSPIRE.

Διαβάστε τη συνέντευξη, παρακάτω.

Ποια είναι η άποψη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με την τρέχουσα κατάσταση της εφαρμογής της οδηγίας INSPIRE;

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αξιολόγησε την κατάσταση της εφαρμογής και την καταλληλότητα της οδηγίας INSPIRE για τον στόχο της. Οι προσπάθειες που καταβάλλονται από τα κράτη μέλη έχουν ως αποτέλεσμα την ικανοποιητική πρόοδο, αλλά συνολικά εξακολουθούν να υπάρχουν σημαντικές διαφορές μεταξύ των κρατών μελών και έχουν εντοπιστεί πολλά κενά στην εφαρμογή της. Με βάση το αποτέλεσμα αυτής της προσαρμογής ως προς το σκοπό της αξιολόγησης της οδηγίας, μια στρατηγική εφαρμογής έχει αναπτυχθεί από κοινού με τα κράτη μέλη, ώστε να διασφαλιστεί ότι οι μελλοντικές δράσεις υλοποίησης θα μεγιστοποιήσουν τα κοινωνικά και περιβαλλοντικά οφέλη από την εφαρμογή της οδηγίας.

Βλέπετε ανάπτυξη της χρήσης;

Η παλλόμενη καρδιά του INSPIRE, είναι η υποδομή πίσω από αυτή. Όπως και με κάθε υποδομή, η επιτυχία της INSPIRE μετριέται με τη χρήση της – αλλά δεν είναι εύκολο να μετρηθεί με τη χρήση της υποδομής ποσοτικά. Η INSPIRE υλοποιείται ως ένα ομόσπονδο δίκτυο παρόχων πληροφοριών, σε υπάρχουσες υποδομές χωρικών δεδομένων (ΥΧΔ) στα επιμέρους κράτη μέλη. Κάθε κράτος μέλος έχει διαφορετική προσέγγιση για την αξιολόγηση της χρήσης των ΥΧΔ της, που το καθιστά δύσκολο να γίνει μια αντικειμενική σύγκριση μεταξύ των κρατών μελών και να αποκτήσουν μια ολιστική άποψη της παγκόσμιας χρήσης της υποδομής. Πιο σημαντικό από τον αριθμό των αιτήσεων παροχής υπηρεσιών ή το ποσό των συνόλων χωρικών δεδομένων, είναι η πραγματική χρήση των διαθέσιμων πληροφοριών από τις δημόσιες διοικήσεις, τις επιχειρήσεις και τους πολίτες σε εφαρμογές και διαδικασίες που υποστηρίζουν τις περιβαλλοντικές πολιτικές και την προώθηση της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. Οi εφαρμογές του τελικού χρήστη είναι απαραίτητες για να δείξουν τα οφέλη της υποδομής. Από τη στιγμή που δεν έχουν ακόμη φθάσει την πλήρη έκταση της εφαρμογής της οδηγίας (π.χ. προθεσμίες εναρμόνισης των δεδομένων το 2017 και το 2020), η χρήση του σε επίπεδο ΕΕ εξακολουθεί να είναι περιορισμένη. Ωστόσο, αυτό είναι ένα πολύ καλό σημάδι ότι βλέπουμε την εμφάνιση όλο και περισσότερων εφαρμογών και πυλών στα κράτη μέλη, που χρησιμοποιούν τα INSPIRE δεδομένα και τις υπηρεσίες δικτύου για την υποστήριξη των διαδικασιών της δημόσιας διοίκησης ή την ενεργοποίηση αυτών των περιουσιακών στοιχείων, ώστε να ενσωματωθούν στις αλυσίδες αξίας των επιχειρήσεων. Κατά τα επόμενα έτη, η στρατηγική υλοποίησης INSPIRE θα δώσει ιδιαίτερη προσοχή στην ευθυγράμμιση INSPIRE με την ψηφιακή ατζέντα και τις πρωτοβουλίες Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, για την περαιτέρω προώθηση της υιοθέτησης του INSPIRE μέσα σε μία μεγαλύτερη ψηφιακή κοινότητα.

Ποιοι είναι οι χρήστες του INSPIRE;

Οι χρήστες είναι επαγγελματίες, δημόσιες διοικήσεις, μη κυβερνητικές οργανώσεις, επιχειρήσεις και πολίτες … κάθε πιθανό είδος χρήστη. Η οδηγία INSPIRE ανοίγει έναν πλούτο χωρικών πληροφοριών, που είναι χρήσιμες για μια μυριάδα πρακτικών καταστάσεων. Οι επαγγελματίες του χώρου,  διαθέτουν τα απαραίτητα μέσα για να έχουν άμεση πρόσβαση στις βασικές υπηρεσίες της υποδομής, ενώ για τους μη επαγγελματίες, το κλειδί είναι  να προσφέρει εφαρμογές φιλικές προς το χρήστη, που να παρέχουν πρόσβαση στις πληροφορίες μέσα σε ένα πλαίσιο που είναι σχετικές με αυτές. Κατά την τελευταία περίοδο, η εφαρμογή INSPIRE έχει κυρίως επικεντρωθεί στην τεχνική «plumbing» και στο κανονιστικό πλαίσιο της ανταλλαγής δεδομένων. Αυτές είναι οι απαραίτητες προϋποθέσεις, αλλά μόνες τους δεν είναι αρκετές για να προσθέσουν αξία στις δημόσιες διοικήσεις, στις επιχειρήσεις και στους πολίτες. Για να γεφυρωθεί το «τελευταίο μίλι» στον τελικό χρήστη και να φανεί η πραγματική αξία και το όφελος της οδηγίας INSPIRE, είναι απαραίτητες οι διεπαφές του χρήστη, όπως οι web εφαρμογές ή οι εφαρμογές για κινητά που ικανοποιούν συγκεκριμένες ανάγκες πληροφόρησης. Υπάρχουν ήδη πολλά παραδείγματα ορθών πρακτικών σε όλη την Ευρώπη. Για παράδειγμα, η φλαμανδική γεω- πύλη (www.geopunt.be), απεικονίζει τη χρήση του INSPIRE ως οδηγό για τις εφαρμογές και τις υπηρεσίες που χρησιμοποιούνται από επαγγελματίες και μη επαγγελματίες, οι οποίοι  σχετίζονται με την κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη, το περιβάλλον, τη διαχείριση καταστροφών, κλπ δεδομένων, τα οποία διατίθενται με διάφορους τρόπους: «ως έχει» για καλά geoexperts, ως υπηρεσία δικτύου INSPIRE για geoexperts και περιστασιακούς χρήστες GIS, ως REST ( «το αντιπροσωπευτικό μέλος Transfer», Ed.) υπηρεσία για κινητά και web εφαρμογή ολοκληρωμένων πληροφορικής, και εντός πλαισίου -ειδικές εφαρμογές για τη χάραξη πολιτικής, ειδικούς του χώρου και τους πολίτες. Αυτό οδήγησε σε μια εργαλειοθήκη προσαρμοσμένη σε διαφορετικούς τύπους χρηστών. Ειδικές υπηρεσίες για geolocation, σημεία ενδιαφέροντος, αγροτεμάχια, και παρόμοια έχουν αναπτυχθεί πάνω σε έγκυρες πηγές δεδομένων για τη δημόσια επαναχρησιμοποίησή τους, σε εφαρμογές και διαδικασίες στο εσωτερικό του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα. Με το συνδυασμό location-based και layer-based πληροφορίες, που βασίζονται σε μια διαισθητική διεπαφή χρήστη, οι χρήστες επωφελούνται από τη δυνατότητα να συγκεντρώνουν από διαφορετικές πηγές δεδομένων και να απαντήσουν σε καθημερινή ερωτήματα της ζωής: Υπάρχει μια μονάδα φροντίδας παιδιών ή σχολείο κοντά στην εργασία ή στο σπίτι μου; Είναι αυτή η περιοχή επιρρεπής σε πλημμύρες; Υπάρχουν τρέχοντα ή προγραμματισμένα έργα οδοποιίας στη διαδρομή μου για τη δουλειά;

Ποια ήταν τα κύρια οφέλη της INSPIRE μέχρι τώρα;

Το κύριο όφελος της INSPIRE μέχρι σήμερα, είναι η διαθεσιμότητα ενός ευρωπαϊκού κανονιστικού πλαισίου για την ανταλλαγή χωρικών δεδομένων μεταξύ δημόσιων διοικήσεων. Από την πρώτη μέρα, η οδηγία έδωσε μια ώθηση και έγινε ένας οδηγός για την ανταλλαγή των γεωχωρικών δεδομένων. Δεδομένα που είχαν κλειδωθεί για πολλά χρόνια, έχουν βρει επιτέλους το δρόμο τους σε άλλες δημόσιες διοικήσεις, σε επιχειρήσεις και στους πολίτες. Σε γενικές γραμμές έχει οδηγήσει σε πιο αποδοτικές και αποτελεσματικές διαδικασίες της δημόσιας διοίκησης και της πολιτικής. Ορισμένα κράτη μέλη αναγνώρισαν αμέσως την εγγενή αξία των χωρικών δεδομένων, για την ευρύτερη κοινωνία των πολιτών και της οικονομίας και χρησιμοποιείται ως μοχλός για τα προγράμματα των ανοιχτών δεδομένων. Είναι καλό να βλέπουμε ότι όλο και περισσότερα κράτη μέλη υιοθετούν αυτή την καλή πρακτική και το άνοιγμα των δεδομένων τους πέρα ​​από το πεδίο δεδομένων καταμερισμού της INSPIRE.

Ποιοι Ευρωπαίοι πολίτες διαπιστώνουν αυτά τα οφέλη;

Κατά κύριο λόγο βλέπουμε τα πρώτα πραγματικά οφέλη σε τοπικό και εθνικό επίπεδο. Σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, θα πρέπει να περιμένουμε μέχρι η οδηγία να ολοκληρωθεί. Μια παρτίδα των δεδομένων έχει διατεθεί, αλλά μέχρι τα δεδομένα να ενσωματωθούν σε όλη την Ευρώπη – οι προθεσμίες εναρμόνισης των δεδομένων είναι το 2017 για το παράρτημα Ι, και το 2020 για τα παραρτήματα ΙΙ και ΙΙΙ – η προσφορά δεν έχει την απαραίτητη συνοχή για πανευρωπαϊκές εφαρμογές . Η ΓΔ Περιβάλλοντος, ως ο κύριος πελάτης του δημόσιου τομέα σε ευρωπαϊκό επίπεδο, έχει εντοπίσει αυτό ως ένα θέμα και ετοιμάζει μια σειρά δράσεων από κοινού με τα κράτη μέλη, για να χτίσει την ικανότητα να ανταποκριθεί η οδηγία INSPIRE σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Η πρωτοβουλία «Fitness Check on Environmental Monitoring and Reporting», ως μέρος της δέσμης μέτρων της Επιτροπής «βελτίωση της νομοθεσίας», έχει επιλεγεί ως μια περίπτωση χρήσης προτεραιότητας για την εφαρμογή.

Ποιοι είναι οι πιο σημαντικοί στόχοι που πρέπει να επιτευχθούν για την INSPIRE;

Νούμερο ένα στη λίστα των επιχειρησιακών στόχων για την εφαρμογή του INSPIRE είναι η άμβλυνση των υφιστάμενων κενών εφαρμογής, φέρνοντας όλα τα κράτη μέλη σε ένα συγκρίσιμο επίπεδο ωριμότητας INSPIRE. Η ανταλλαγή γνώσεων, βέλτιστων πρακτικών, τα επαναχρησιμοποιήσιμα στοιχεία και η χρηματοδότηση μέσω ευρωπαϊκών πόρων για την ανάπτυξη ικανοτήτων, είναι όλα τα μέσα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την επίτευξη αυτού του στόχου. Νούμερο  δύο στόχος, θα είναι η εφαρμογή των απαιτήσεων διαλειτουργικότητας, ιδίως η συμμόρφωση με τις προδιαγραφές των δεδομένων INSPIRE, όπως στην τελευταία φάση της υλοποίησης INSPIRE. Ψηλά στην ημερήσια διάταξη της Επιτροπής, είναι η χρήση του INSPIRE ως διαδικασία προβλέψεων των χωρικών πληροφοριών για τη ρυθμιστική παρακολούθηση και την υποβολή εκθέσεων, επιτρέποντας στα κράτη μέλη την υποχρέωση υποβολής εκθέσεων για να εξορθολογιστούν και ως εκ τούτου να μειωθεί ο διοικητικός φόρτος. Για εφαρμογές σε επίπεδο ΕΕ, η διασυνοριακή και διατομεακή χρήση των χωρικών πληροφοριών αποτελεί σημαντικό στόχο για την υποστήριξη της στρατηγικής της ψηφιακής ενιαίας αγοράς της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Υποστηρίζοντας τη δυνατότητα για τις ΜΜΕ ( «μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις»,) να μετακινήσουν τα προϊόντα που χτίστηκαν γύρω από τα δεδομένα και τις υπηρεσίες INSPIRE γρήγορα και απρόσκοπτα σε νέες αγορές εντός της ΕΕ, στηρίζεται η ανάπτυξη και η δημιουργία θέσεων εργασίας.

Είναι η οδηγία INSPIRE έτοιμη για πληθοπορισμό (crowdsourcing) γεωπληροφοριών;

Ναι, η INSPIRE είναι έτοιμη! Η οδηγία και η υποδομή δεν επιβάλλουν περιορισμούς στον τρόπο απόκτησης των δεδομένων. Ούτε βλέπω κάποιο τεχνικό πρόβλημα. Το έργο eEnvPlus (http://www.eenvplus.eu) ολοκληρώθηκε πρόσφατα, χρησιμοποιώντας την οδηγία INSPIRE για να εφαρμόσει ένα ευρύ φάσμα περιπτώσεων χρήσεις, συμπεριλαμβανομένων των εφαρμογών crowdsourcing και εφαρμογής web, για την αποκεντρωμένη διαχείριση των δεδομένων. Το Crowdsourcing είναι σχετικό με το άνοιγμα των δεδομένων σας στο κοινό και παρέχει μηχανισμούς ανάδρασης για τα στοιχεία που πρέπει να ενημερωθούν. Είτε είστε έτοιμοι για crowdsourcing ή όχι εξαρτάται από τις τοπικές ή εθνικές πολιτικές για τα δεδομένα σας. Ορισμένα κράτη μέλη και ορισμένες διοικήσεις έχουν αγκαλιάσει τα ανοικτά δεδομένα, ενώ άλλοι κρατούν την πόρτα κλειστή όσο το δυνατόν περισσότερο και δε διαθέτουν τα δεδομένα τους για οποιοδήποτε λόγο (πηγή εισοδήματος, την εμπιστοσύνη, την ποιότητα των δεδομένων, την ευθύνη …). Η INSPIRE δίνει στις δημόσιες διοικήσεις τη δυνατότητα να κάνουν το πρώτο βήμα προς το άνοιγμα των δεδομένων τους – το crowdsourcing θα μπορούσε να είναι η επόμενη δυνατότητα.

Είναι η INSPIRE έτοιμη να συνδεθεί με τα δεδομένα που συλλέγονται από το Galileo ή το GPS;

Η σύνδεση με άλλα δεδομένα, είναι ένα ζήτημα σε επίπεδο εφαρμογής. Είναι δυνατόν να χτιστεί οποιαδήποτε εφαρμογή για  κινητά τηλέφωνα ή web-τοποθεσίες, που βασίζεται στο GPS / Galileo και χρησιμοποιεί δεδομένα INSPIRE ως φόντο ή θεματικά επίπεδα. Επίσης οι δορυφόροι Sentinel που είναι ένα ακόμη εμβληματικό πρόγραμμα της ΕΕ, ο «Κοπέρνικος», είναι ήδη σε τροχιά. Η INSPIRE, ο «Κοπέρνικος» και ο «Γαλιλαίο» αλληλοσυμπληρώνονται: η INSPIRE παρέχει δεδομένα επί τόπου για τον Κοπέρνικο και δεδομένα του πλαισίου για το Galileo – οδικών δικτύων και κτιρίων για την πλοήγηση οχημάτων, για παράδειγμα: το Galileo παρέχει positioning, geolocation και tracking component και το Κοπέρνικος παρέχει δορυφορικά δεδομένα χρόνου και εικόνες για παρακολούθηση και ανάλυση.

Μπορεί η INSPIRE ή / και οι κυβερνήσεις να συμβαδίζουν με τις τεχνικές δυνατότητες που είναι εκεί έξω;

Αυτή είναι μια δύσκολη ερώτηση και για τις κυβερνήσεις, η απάντηση εξαρτάται από άλλους παράγοντες, όπως η στάση τους σε μια ψηφιακή κοινωνία, η ευκινησία τους, η κουλτούρα των πληροφοριών τους, κλπ Εντός της κοινότητας INSPIRE γνωρίζουμε καλά τις τρέχουσες και τις πιθανές μελλοντικές προκλήσεις. Καλύτερη ευθυγράμμιση της INSPIRE με την Ψηφιακή Ατζέντα της ΕΕ και τις εθνικές στρατηγικές υιοθετώντας επίσης de facto τεχνικές προδιαγραφές και  πρότυπα πέρα ​​από το γεωχωρικό τομέα (π.χ. W3C) θα πρέπει να δημιουργήσει μια μεγαλύτερη κοινότητα για τη μελλοντική συντήρηση των υποδομών. Πολλές δράσεις έχουν ξεκινήσει στο πλαίσιο του προγράμματος ISA, όπως Are3na και EULF για να γεφυρωθεί το χάσμα μεταξύ των γεωχωρικών και των ψηφιακών κοινοτήτων. Αυτό θα συνεχιστεί στο πλαίσιο του νέου προγράμματος ISA². Αλλά τελικά είναι σαφές ότι δεν μπορεί να συνεχίστει να τρέχει μετά από τα νέα πρωτόκολλα επικοινωνίας, τις μεθόδους κωδικοποίησης ή τα κανάλια. Σήμερα, οι άνθρωποι θέλουν να επιλέξουν τους δικούς τους διαύλους μέσω των οποίων επιθυμούν να λαμβάνουν πληροφορίες. Κάποιοι εξακολουθούν να χρησιμοποιούν δικτυακές πύλες, άλλοι μηνύματα ή κινητές πλατφόρμες. Η επένδυση στην εξελικτική συντήρηση των στοιχείων υποδομής μπορεί να γίνει πολύ υψηλή, αν θέλουμε να υποστηρίξουμε όλες τις διαθέσιμες επιλογές για τη διάδοση των χωρικών πληροφοριών σας. Θα πρέπει να είμαστε έξυπνοι γι ‘αυτό. Αλλά έχουμε μια ισχυρή, με κίνητρα και πολύ εξειδικευμένη κοινότητα INSPIRE, οπότε είμαι σίγουρος ότι θα βρούμε έναν τρόπο.


Βιογραφικό

Ο Joeri Robbrecht είναι αναλυτής πολιτικής στην Μονάδα Διακυβέρνησης, Πληροφόρησης και Αναφοράς της Γενικής Διεύθυνσης Περιβάλλοντος (DG ENV) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ο Robbrecht έχει πάνω από μια δεκαετία πολιτικής και τεχνικής εμπειρίας στην INSPIRE, τόσο σε εθνικό επίπεδο εφαρμογής στο Βέλγιο και ως υπάλληλος της ΓΔ ENV Επιτροπής, εργαζόμενος για την INSPIRE και συναφή ζητήματα πολιτικής. Έχει δραστηριοποιηθεί στον τομέα των γεωγραφικών πληροφοριών για περισσότερα από 20 χρόνια. Εργάστηκε στον Οργανισμό Γεωγραφικών Πληροφοριών Φλάνδρα από το 1995 μέχρι το 2015, για τη δημιουργία γεωχωρικών επιχειρηματικών διαδικασιών που κυμαίνονται από την απόκτηση και τη διαχείριση των χωρικών δεδομένων σε χωρικά enabled εφαρμογές του τελικού χρήστη. Το 2011 διορίστηκε διευθυντής του προγράμματος για την ανάπτυξη Υποδομής των Γεωγραφικών Δεδομένων Φλάνδρα. Ένα από τα παραδοτέα του προγράμματος GDI ήταν Geopunt, γεω-πύλη της φλαμανδικής κυβέρνησης, η οποία ξεκίνησε το Νοέμβριο του 2013. Τον Μάιο του 2015 έκανε την μετάβαση σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Στην ΓΔ ENV συμβάλλει στον κύκλο των περιβαλλοντικών πολιτικών και στην αξιολόγηση, με τη μόχλευση της αξίας των γεωχωρικών πληροφοριών που μοιράζονται μέσω του INSPIRE.

Πηγή: https://www.gim-international.com

 

 

Leave a Comment