ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

Κάλεσμα του ΟΟΣΑ προς τις Ευρωπαϊκές κυβερνήσεις: Δημιουργήστε κίνητρα για την επανάχρηση των ανοιχτών δεδομένων

Ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) καλεί τις Ευρωπαϊκές κυβερνήσεις να δημιουργήσουν κίνητρα για την χρήση ανοιχτών δεδομένων,  για τους οργανισμούς του δημόσιου τομέα. Ένας καλός τρόπος για τις κυβερνήσεις να προωθήσουν την ανταλλαγή και επαναχρησιμοποίηση δεδομένων και να βελτιώσουν τη δημόσια διοίκηση είναι η δημιουργία υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης που βασίζονται σε δεδομένα, λέει η Barbara Ubaldi, Προϊστάμενη της Μονάδας για την Ψηφιακή Κυβέρνηση και τα Ανοιχτά Δεδομένα του ΟΟΣΑ.

Η Ubaldi ήταν μια από τους βασικούς ομιλητές της Διάσκεψης Sharing & Reuse, η οποία έλαβε χώρα στη Λισαβόνα (Πορτογαλία) τον Μάρτιο. Οι επιχειρήσεις και οι πολίτες περιμένουν ότι οι δημόσιες ψηφιακές υπηρεσίες, να έχουν την ίδια ευκολία χρήσης και απόκρισης όπως οι εμπορικές ηλεκτρονικές υπηρεσίες. “Δεν μπορούμε να έχουμε αναλογικές κυβερνήσεις που να εξυπηρετούν μια ψηφιακή οικονομία και μια ψηφιακή κοινωνία”, ανέφερε η Ubaldi .

Συνιστά στις κυβερνήσεις να ευθυγραμμίσουν τις στρατηγικές τους με την ψηφιακή διακυβέρνηση, τα ανοιχτά δεδομένα και την καινοτομία. Αυτό θα βοηθήσει στην ανταλλαγή δεδομένων και θα βελτιώσει τη διαλειτουργικότητα των κυβερνητικών υπηρεσιών.

Η ενεργός συμμετοχή και η επαναχρησιμοποίηση κυβερνητικών δεδομένων ενθαρρύνει τους φορείς τόσο εντός όσο και εκτός του δημόσιου τομέα να συνεργαστούν, ανέφερε η Ubaldi. Δημιουργούν υπηρεσίες, προσθέτουν αξία και εντοπίζουν τους τρόπους να αυξάνουν την αποτελεσματικότητα της κυβέρνησης. Επισήμανε τη Δανία ως παράδειγμα κυβέρνησης που προωθεί την επαναχρησιμοποίηση δεδομένων από τον ίδιο τον δημόσιο τομέα, για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας.

Η έρευνα του ΟΟΣΑ δείχνει ότι οι κυβερνήσεις δεν κάνουν αρκετά για να αναπτύξουν δεξιότητες και να αυξήσουν την ευαισθητοποίηση των υπηρεσιώμ, ώστε οι δημόσιοι υπάλληλοι να χρησιμοποιήσουν οι ίδιοι τα ανοιχτά δεδομένα. Υπάρχει επίσης η ανάγκη καθοδήγησης σχετικά με τον τρόπο επαναχρησιμοποίησης δεδομένων, προστατεύοντας παράλληλα την προστασία της ιδιωτικής ζωής και την ασφάλεια.

Πηγή άρθρου: https://joinup.ec.europa.eu

Leave a Comment