ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

H Ηθική των Δεδομένων – Το Νέο Ανταγωνιστικό Πλεονέκτημα

Ζούμε σε μια εποχή που ορίζεται και διαμορφώνεται από δεδομένα. Τα δεδομένα κάνουν τον κόσμο να κινείται. Είναι η πολιτική, είναι ο πολιτισμός, είναι η καθημερινή ζωή και είναι η επιχείρηση. Η εποχή μας, που πλημμύρισε τα δεδομένα είναι μια τεχνολογική πρόοδος, με παλίρροιες να ανεβαίνουν σε ρυθμούς που δεν είχαν δει ποτέ πριν. Οι ρόλοι, τα δικαιώματα και οι ευθύνες αναδιοργανώνονται και τίθενται νέα ηθικά ζητήματα. Η δεοντολογία των δεδομένων πρέπει να είναι και θα είναι μια νέα πυξίδα για να μας καθοδηγήσει.

Πριν από δύο δεκαετίες, η περιβαλλοντική αναφορά ήταν κάτι πολύ καινούργιο και πολλές εταιρείες δεν έλαβαν υπόψη τους πολύ σοβαρά, το να είναι «πράσινες». Υπήρξε αυξανόμενη ανησυχία μεταξύ των καλοπροαίρετων πολιτών, αλλά πολλοί δεν ήξεραν πώς να ενεργήσουν επ ‘αυτού. Σήμερα, τα ίδια άτομα που ανησυχούσαν, μπορούν πλεόν να ταξινομούν τα σκουπίδια τους, να καταναλώσουν βιολογικά τρόφιμα, να έχουν ζεστά, ηλιακά τροφοδοτημένα ντους και να οδηγήσουν ηλεκτρικά αυτοκίνητα.

Οι επιχειρήσεις λαμβάνουν σοβαρά υπόψη το περιβάλλον. Όχι μόνο επειδή όσοι έχουν άμεση επίδραση στο περιβάλλον υποχρεούνται να αναφέρουν στις αρχές, αλλά επειδή οι πράσινες επιχειρηματικές πρακτικές είναι καλές επιχειρηματικές πρακτικές. Το να είναι φιλικό προς το περιβάλλον έχει γίνει μια ζήτηση επενδυτών, μια νομική απαίτηση, μια ακμάζουσα αγορά και ένα σαφές ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Η ηθική των δεδομένων θα αναπτυχθεί παρομοίως – πολύ πιο γρήγορα.

Οι διαρροές δεδομένων, τα σκάνδαλα παρακολούθησης, τα σκάνδαλα επιτήρησης και, ειδικότερα, οι «ψηφιακές αιμορραγίες» των χρηστών των κοινωνικών μέσων έχουν ξεκινήσει μια κίνηση. Τα άτομα και οι καταναλωτές δεν ανησυχούν απλώς για την έλλειψη ελέγχου των προσωπικών δεδομένων τους (ιδιωτικό τους απόρρητο), αρχίζουν να αναλαμβάνουν δράση και αντιδρούν με διαμαρτυρίες, διαφημιστικούς αποκλεισμούς και κρυπτογραφημένες υπηρεσίες. Στην Ευρώπη, έχει τεθεί σε εφαρμογή ένα νέο ρυθμιστικό πλαίσιο για την προστασία δεδομένων, το οποίο ενθαρρύνει την ανάπτυξη υποδομής απορρήτου. Σε ολόκληρο τον πλανήτη, βλέπουμε μια μεταβολή της ηθικής των δεδομένων να έχει το σχήμα ενός κοινωνικού κινήματος, μιας πολιτιστικής μετατόπισης και μιας τεχνολογικής και νομικής ανάπτυξης που τοποθετεί όλο και περισσότερο τους ανθρώπους στο κέντρο.

Οι επιχειρήσεις αρχίζουν να αισθάνονται αυτή τη μετατόπιση. Μάλλον αποκτούν γνώση των δεδομένων από ηθική άποψη, σταδιακά απομακρύνονται από την εστίαση στα μεγάλα δεδομένα και την αειφόρο χρήση των δεδομένων. Οι οραματιστές εταιρείες ήδη τοποθετούνται μέσα σε αυτό το κίνημα και οι επενδύσεις σε εταιρείες με ηθική δεοντολογίας αυξάνονται. Βλέπουμε έναν αυξανόμενο αριθμό επιχειρήσεων να αναλάβουν την ανάπτυξη της τεχνολογίας απορρήτου ως άμεσου σημείου αναχώρησης, μαζί με την αξία του επιμέρους ελέγχου των δεδομένων.

Τι είναι η ηθική των δεδομένων;

Οι εταιρείες δεοντολογίας στη σημερινή εποχή των μεγάλων δεδομένων κάνουν κάτι παραπάνω από την τήρηση της νομοθεσίας περί προστασίας δεδομένων. Ακολουθούν επίσης το πνεύμα και το όραμα της νομοθεσίας, ακούγοντας στενά τους πελάτες τους. Εφαρμόζουν αξιόπιστες και σαφείς πολιτικές διαφάνειας για τη διαχείριση δεδομένων. Επεξεργάζονται μόνο τα απαραίτητα δεδομένα και αναπτύσσουν εταιρικές κουλτούρες και οργανωτικές δομές που σέβονται την ιδιωτικότητα. Μερικοί αναπτύσσουν προϊόντα και υπηρεσίες χρησιμοποιώντας το Privacy by Design.

Είμαστε σε μια εποχή πειραματισμού όπου οι νόμοι, η τεχνολογία και, ίσως το σημαντικότερο, τα όριά μας ως άτομα δοκιμάζονται και διαπραγματεύονται σε καθημερινή βάση.

Μια εταιρεία ηθικής δεοντολογίας διατηρεί τις ηθικές αξίες που σχετίζονται με τα δεδομένα, ρωτώντας: Είναι κάτι που εγώ ο ίδιος θα δεχόμουν ως καταναλωτής; Είναι αυτό που θέλω να μεγαλώσουν τα παιδιά μου; Ο βαθμός της “γνώσης δεοντολογίας των δεδομένων” μιας επιχείρησης δεν είναι μόνο καθοριστικός παράγοντας για την επιβίωση σε μια αγορά στην οποία οι καταναλωτές έχουν θέσει προοδευτικά το όριο, είναι επίσης απαραίτητο για την κοινωνία ως σύνολο. Διαδραματίζει παρόμοιο ρόλο με την περιβαλλοντική συνείδηση μιας εταιρείας – απαραίτητη για την επιβίωση της εταιρείας, αλλά και για την ευημερία του πλανήτη. Ωστόσο, δεν υπάρχει λύση ενιαίου μεγέθους, ιδανική για κάθε ηθικό δίλημμα. Είμαστε σε μια εποχή πειραματισμού όπου οι νόμοι, η τεχνολογία και, ίσως το σημαντικότερο, τα όριά μας ως άτομα δοκιμάζονται και διαπραγματεύονται σε καθημερινή βάση.

Η Τέταρτη Βιομηχανική Επανάσταση

Μετά την ταχεία τεχνολογική εξέλιξη, εμφανίζονται ανθρώπινα και ηθικά διλήμματα. Τα δεδομένα μετασχηματίζουν την κοινωνία – κάποιοι την αποκαλούν Τέταρτη Βιομηχανική Επανάσταση. Η πρώτη βιομηχανική επανάσταση βασίστηκε σε νερό και ατμό, η επόμενη στην ηλεκτρική ενέργεια και η τρίτη στην πληροφόρηση και ψηφιοποίηση. Στην τέταρτη, τα όρια μεταξύ του φυσικο-βιολογικού και του ψηφιακού κόσμου εξαλείφονται – τροφοδοτούνται από δεδομένα.

Τα δεδομένα, συμπεριλαμβανομένων των προσωπικών δεδομένων, μπορούν να έχουν πολλές θετικές χρήσεις και αποτελέσματα, αλλά υπάρχουν και πολλοί κίνδυνοι σε μια επιχειρησιακή διαδικασία που βασίζεται σε δεδομένα. Η Gartner, Inc. προέβλεψε ότι μέχρι το 2018, το 50% των παραβιάσεων της επιχειρηματικής ηθικής θα συμβεί λόγω ακατάλληλης χρήσης μεγάλων δεδομένων.

Παγκόσμια πρότυπα για την ηθική των δεδομένων

Τα δεδομένα αποτελούν περιουσιακό στοιχείο, αλλά και κίνδυνο. Σήμερα, οι σημαντικότεροι κίνδυνοι είναι η εξάτμιση των δεδομένων και οι πρακτικές μη βιώσιμων δεδομένων και έχει ξεκινήσει μια διαδικασία διαπραγμάτευσης παγκόσμιων προτύπων, ρόλων, δικαιωμάτων και ευθυνών για την αντιμετώπιση τέτοιων κινδύνων. Αυτό σημαίνει επίσης, ότι οι εντάσεις και οι συγκρούσεις μεταξύ νόμων και πολιτιστικών αξιών ενισχύονται.

Καθ ‘όλη τη διάρκεια της ιστορίας, οι κοινωνίες κατάφεραν πάντοτε να μετριάσουν τους κινδύνους που προκαλούνται από ανθρώπους από διαφορετικές περιόδους εκβιομηχάνισης (π.χ. ρύπανση, ατομικά όπλα και κίνδυνοι για την υγεία στην παραγωγή τροφίμων) μέσω νέων κανονισμών, παγκόσμιων προτύπων, επίσημων συστημάτων επαλήθευσης, Πολιτιστική προσαρμογή – συμπεριλαμβανομένων νέων επιπέδων ευαισθητοποίησης, εκπαίδευσης, παιδείας και δεοντολογίας. Η βιομηχανία αναγκάστηκε να προσαρμοστεί στις απαιτήσεις αυτές όχι μόνο με στοχοθετημένη εκτίμηση κινδύνων και διαχείριση, αλλά με καινοτομία και εξέλιξη με νέους τρόπους. Θα πρέπει να κάνει το ίδιο σε ένα περιβάλλον με κορεσμένα δεδομένα, με δεοντολογία δεδομένων ως οδηγό.

Το νέο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα είναι μια ανάλυση των τάσεων μέσω των οποίων χαρτογραφούμε ένα νέο πεδίο κοιτάζοντας μερικές εποικοδομητικές λύσεις. Αυτό σημαίνει επίσης ότι απευθύνουμε τις δυνάμεις στο παιχνίδι γενικά, δηλαδή: τις κοινωνικές δομές εξουσίας, τα συμφέροντα και τις σχέσεις που στηρίζουν το πεδίο. Είναι θεμελιώδους σημασίας για εμάς να κάνουμε το αόρατο ορατό και ως εκ τούτου να προσφέρουμε τα κατάλληλα εργαλεία για να δημιουργήσουμε κάτι νέο: υπηρεσίες δεοντολογικών δεδομένων, επιχειρήσεις και προϊόντα που βασίζονται σε μια αλλαγή σχήματος στον τρόπο με τον οποίο προσεγγίζουμε τα ψηφιακά δεδομένα.

Το βιβλίο Data Ethics — The New Competitive Advantage συνδυάζει ευρείες αναλύσεις τάσεων με περισσότερες από 50 περιπτώσεις εταιρειών που χρησιμοποιούν τη δεοντολογία των δεδομένων σε διαφορετικούς βαθμούς, όπως ο Γερμανός κατασκευαστής παιχνιδιών Vai Kai, ο αποθηκευτικός χώρος των προσωπικών δεδομένων της Αυστραλίας Meeco, ο Γαλλικός ασφαλιστικός όμιλος AXA, και η μηχανή αναζήτησης των ΗΠΑ DuckDuckGo. Οι περισσότερες από τις προαναφερθείσες εταιρείες βρίσκονται ακόμη σε φάση beta στο πεδίο της δεοντολογίας δεδομένων και κανείς δεν έχει βρει ακόμα τη βέλτιστη λύση. Κάθε αρχή απαιτεί χρόνο, όπως συνέβη και με τα προϊόντα και τις εταιρείες που προέκυψαν από την πρώτη επίγνωση της περιβαλλοντικής συνείδησης.

Πηγή άρθρου:  https://techcrunch.com

 

Leave a Comment