ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

Ωριμότητα των Ανοιχτών Δεδομένων στην ΕΕ το 2017: Μια έκθεση του European Data Portal

Η τελευταία έκθεση του European Data Portal σχετικά με την ωριμότητα των Ανοιχτών Δεδομένων, αποκαλύπτει ότι οι κυβερνήσεις σε ολόκληρη την Ευρώπη όχι μόνο έδωσαν προτεραιότητα μέσα στο 2017 στα ανοιχτά δεδομένα, αλλά στην πραγματικότητα συμμετέχουν σε μια κούρσα προς στην κορυφή. Το European Data Portal, έχοντας μετρήσει το επίπεδο της ωριμότητας των Ανοιχτών Δεδομένων σε όλη την Ευρώπη για 3 συναπτά έτη, θεωρεί ότι οι χώρες της ΕΕ έχουν καταβάλει σημαντικές προσπάθειες για να βελτιώσουν τη δημοσίευση των ανοιχτών δεδομένων.

Οι ευρωπαϊκές χώρες έχουν αξιολογηθεί τόσο από την άποψη της ετοιμότητας ανοιχτών δεδομένων, όσο και από την άποψη της ωριμότητας στις πύλες ανοιχτών δεδομένων τους. Σε γενικές γραμμές, οι χώρες της ΕΕ καταγράφουν ένα βαθμό 72% όσον αφορά την ετοιμότητά τους για ανοιχτά δεδομένα το 2017 σε σύγκριση με το 57% το 2016 και το 46% το 2015. Παρόμοια αποτελέσματα καταγράφηκαν στον δείκτη ωριμότητας στις πύλες ανοιχτών δεδομένων τους, όπου ο βαθμός ωριμότητας φτάνει πλέον το 76% – μια αύξηση κατά 10 ποσοστιαίες μονάδες σε σύγκριση με το 2016 και ένα σημαντικό βήμα προς τα εμπρός από το επίπεδο ωριμότητας 32% που είχαν το 2015. Συνδυάζοντας τους δύο δείκτες, η μελέτη αποκαλύπτει ότι όταν το 2015 οι χώρες της ΕΕ είχαν ολοκληρώσει μόνο το 44% από το ταξίδι τους στα ανοιχτά δεδομένα, ο αριθμός αυτός αυξήθηκε σε 59% το 2016 και αυξήθηκε και πάλι σε 73% το 2017.

Σε σύγκριση με το 2016, μπορεί να παρατηρηθεί πρόοδος στον δείκτη ετοιμότητας ανοιχτών δεδομένων και στους τρεις υποδείκτες. Πιο συγκεκριμένα: μια σημαντική αύξηση 23 ποσοστιαίων μονάδων σε ολόκληρη την ΕΕ από την άποψη της μέτρησης των πολιτικών, οικονομικών και κοινωνικών επιπτώσεων των Ανοιχτών Δεδομένων και ακολουθεί μια αύξηση κατά 16 ποσοστιαίες μονάδες όσον αφορά τη χρήση δεδομένων το 2017. Ωστόσο, οι χώρες της ΕΕ εμφανίζονται πιο ώριμες όσον αφορά τον υποδείκτη της πολιτικής για τα ανοιχτά δεδομένα, αυξάνοντας κατά 15 ποσοστιαίες μονάδες, φτάνοντας στο 82% το 2017.

Ο συνολικός δείκτης  ωριμότητας Ανοιχτών Δεδομένων,  ομαδοποιεί τις χώρες σε διαφορετικές ομάδες: αρχάριους, followers, fast trackers και trendsetters.

 

  • Οι αρχάριοι: βρίσκονται στα αρχικά στάδια του ταξιδιού τους στα Ανοιχτά Δεδομένα, τόσο από την άποψη της ύπαρξης μιας πολιτικής Ανοιχτών δεδομένων, όσο και από τα χαρακτηριστικά στις πύλες ανοιχτών δεδομένων τους.
  • Οι followers: έχουν αναπτύξει με επιτυχία μια βασική πολιτική για τα Ανοικτά Δεδομένα και έχουν φέρει πιο προηγμένα χαρακτηριστικά στις δικτυακές τους πύλες. Περιορισμοί εξακολουθούν να υπάρχουν όσον αφορά την απελευθέρωση δεδομένων.
  • Οι fast trackers: έχουν επιταχύνει σημαντικά το ταξίδι τους στα Ανοιχτά Δεδομένα, έχοντας είτε μια πολιτική και μια πύλη που αναπτύσσεται ουσιαστικά, ωστόσο εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν ένα μικρό αριθμό ελλείψεων. Σε αυτή την ομάδα ανήκει και η Ελλάδα (η αναφορά για την Ελλάδα βρίσκεται εδώ)
  • Οι ηγέτες – Trendsetters: έχουν εφαρμόσει μια προηγμένη πολιτική Ανοιχτών δεδομένων με εκτεταμένες λειτουργίες πύλης και εθνικούς μηχανισμούς συντονισμού σε όλους τους τομείς.

 

Διαβάστε την πλήρη αναφορά
Δείτε τα αναλυτικά στατιστικά της έρευνας

Πηγή άρθρου: https://www.europeandataportal.eu/

2 thoughts on “Ωριμότητα των Ανοιχτών Δεδομένων στην ΕΕ το 2017: Μια έκθεση του European Data Portal

  1. Ενδιαφέρον άρθρο, ευχαριστούμε.
    Μήπως στο σημείο που γράφετε «η αναφορά για την Ελλάδα βρίσκεται εδώ» θέλατε να επισημάνετε και την αναφορά ;

Leave a Comment