ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

Κάλεσμα για συμμετοχή στην έρευνα για τα ανοιχτά δεδομένα και τις επιχειρήσεις στην Ελλάδα

Ο  στόχος αυτού του ερωτηματολογίου,  να κατανοήσει τον τρόπο με τον οποίο οι Ελληνικές επιχειρήσεις χρησιμοποιούν τα ανοιχτά δεδομένα και να τις ευαισθητοποιήσει σχετικά με τις δυνατότητες που υπάρχουν για να επωφεληθούν από την αξία των ανοιχτών δεδομένων.

Τα ανοιχτά δεδομένα είναι δημόσια προσβάσιμα δεδομένα που οι άνθρωποι, οι επιχειρήσεις και οι οργανισμοί μπορούν να χρησιμοποιούν για την έναρξη νέων επιχειρήσεων, την ανάλυση προτύπων και τάσεων, να λαμβάνουν αποφάσεις που βασίζονται σε δεδομένα, και να επιλύουν σύνθετα προβλήματα.

Tα οικονομικά οφέλη που προκύπτουν από την χρήση των ανοιχτών δεδομένων είναι πολλαπλά:

Μικρές και νέες επιχειρήσεις  μπορούν να έχουν πρόσβαση σε δωρεάν πληροφορία για να αναπτύξουν υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας ενώ, ταυτόχρονα, επιτρέπουν την αύξηση της παραγωγικότητας και ανταγωνιστικότητας όλων των επιχειρήσεων, μειώνοντας το κόστος της πρόσκτησης δεδομένων που είναι η πρώτη ύλη για την προσφορά των περισσότερων ψηφιακών υπηρεσιών.

Σύμφωνα με την έρευνα του European Data Market Monitoring Tool, το 2016 η αξία της αγοράς δεδομένων της ΕΕ (δηλαδή η αγορά όπου ανταλλάσσονται προϊόντα ή υπηρεσίες που σχετίζονται με τα δεδομένα) ήταν περίπου 60 δισ. Ευρώ , με 255,000 επιχειρήσεις  και 6,1 εκατομμύρια εργαζομένους να ασχολούνται με την παραγωγή και την παράδοση προϊόντων ή υπηρεσιών σχετικών με δεδομένα, ενώ υπολογίζεται ότι το 2020 ή αξία της αγοράς θα φτάσει τα 106 δισ ευρώ, με 360,000 επιχειρήσεις και από 10 εκατομμύρια εργαζομένους αντίστοιχα.

Το ερωτηματολόγιο είναι διαθέσιμο εδώ

Με εξαίρεση τα προσωπικά στοιχεία και / ή τα στοιχεία επικοινωνίας, τα αποτελέσματα που θα προκύψουν θα διατεθούν ελεύθερα με ανοιχτή άδεια χρήσης, επιτρέποντας την επαναχρησιμοποίηση από τρίτους

Leave a Comment