ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

Τα ανοικτά δημόσια δεδομένα βασικός πυλώνας του ψηφιακού μετασχηματισμού της χώρας

Το άρθρο δημοσιεύτηκε στο http://www.sev.org.gr/
—-
Ο Οργανισμός Ανοιχτών Τεχνολογιών μέσω του ODI Athens συμμετέχει στην ομάδα εργασίας του ΣΕΒ για τα  Ανοιχτά Δεδομένα.

Leave a Comment