ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

Κάλεσμα συμμετοχής: 1o Ηealth Datathon 17 & 18 Μαΐου 2019

H χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) και ειδικότερα τεχνολογιών ανάλυσης δεδομένων υγείας, έχουν την δυνατότητα να συμβάλουν στην αποδοτικότερη και αποτελεσματικότερη λειτουργία του συστήματος υγείας.

Tο 1ο Ηealth Datathon στην Ελλάδα, διοργανώνεται στα πλαίσια του 45ου ΕΠΙΣ  στην Αθήνα, σε συνεργασία με την Ιατρική Εταιρεία Αθηνών, τον Οργανισμό Ανοιχτών Τεχνολογιών(ΕΕΛ/ΛΑΚ) και την Ελληνική Εταιρεία Μελέτης Εφαρμογών Πληροφορικής Υγείας(ΕΕΜΕΠΥ). Στο Datathon θα υπάρχουν διαθέσιμα σύνολα ανωνυμοποιημένων δεδομένων της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης από την ΗΔΙΚΑ και του Συστήματος Επιχειρηματικής Ευφυϊας (Β.Ι) του Υπουργείου Υγείας.

Στα πρότυπα αναλόγων δράσεων στο εξωτερικό, θα διερευνήσουμε τη δυνατότητα, διαφορετικές ομάδες (όπως προγραμματιστές, στατιστικοί και επαγγελματίες υγείας), να συνεργαστούν σε αναπάντητα ερωτήματα τόσο στον κλινικό τομέα όσο και στον τομέα διοίκησης υπηρεσιών υγείας. Οι συμμετέχοντες θα μάθουν και θα εξασκηθούν πρακτικά με νέες μεθόδους στην έρευνα και καινοτομία, βασισμένες στην χρήση μεγάλων δεδομένων (big data), πολιτικών ανοικτών δεδομένων υγείας και τις προοπτικές τους ως εργαλεία διεπιστημονικής εκπαίδευσης.

Τα θέματα αυτά συμπεριλαμβάνονται στην στρατηγική 3Οs της ΕΕ (Open Innovation, Open Science and Open to the World) και έχει υιοθετηθεί και από την χώρα μας, με σχετικές πολιτικές και την εφαρμογή της σχετικής νομοθεσίας, μετά και την ενσωμάτωση της Οδηγίας 2013/37/ΕΕ. Η ΕΕ διοργανώνει στο πλαίσιο αυτό και ετήσιο EU DATATHON.
Η συμμετοχή στο 1o Ηealth Datathon είναι εντελώς δωρεάν.

Για να λάβετε μέρος στο διαγωνισμό απαιτείται να συμπληρώσετε την παρακάτω φόρμα.

Πρόγραμμα

  • Πέμπτη 16/5/2019, 10:30-14:45: Φροντιστήριο Ηealth Datathon εντός του χώρου του 45ου ΕΠΙΣ (αίθουσα ΠΕΛΛΑ του Ξενοδοχείου Divani Caravel)
  • Παρασκευή 14:00-20:00 17/5/2019, Χώρος: Athens Center for Entrepreneurship and Innovation. Προτάσεις θεμάτων (Pitching) για προγραμματισμό και συγκρότηση διεπιστημονικών ομάδων εργασίας του Ηealth Datathon. Διαβούλευση των θεμάτων προγραμματισμού που θα επιλέξουν οι ομάδες, με την βοήθεια Συμβούλων(Μentors) του Health Datathon.
  • Σάββατο 18/5/2019 09:00-17:00: Χώρος: Athens Center for Entrepreneurship and Innovation. Προγραμματισμός από τις ομάδες εργασίας του Health Datathon
  • Σάββατο 18/5/2019 ώρα 20:00: Βράβευση των καλύτερων ομάδων του Health Dataton, κατά την Τελετή Λήξης 45ου ΕΠΙΣ 18/5/2019 (αίθουσα ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ A του Ξενοδοχείου Divani Caravel)

Οι συμμετέχοντες καλούνται να αναπτύξουν εφαρμογές και διαδραστικές απεικονίσεις που θα παρέχουν νέες υπηρεσίες και δυνατότητες χρήσης των πληροφοριών υγείας στους πολίτες, στις δημόσιες αρχές και στις επιχειρήσεις. Θα πρέπει να χρησιμοποιήσουν τα σύνολα δεδομένων που θα τους διατεθούν και άλλα δημόσια δεδομένα που προέρχονται από οργανισμούς της ΕΕ ή/και ΕΛΣΤΑΤ, και θα μπορούν να συνδέσουν τα εν λόγω δεδομένα με άλλα σύνολα δεδομένων.

Περισσότερες πληροφορίες στο https://healthdatathon.ellak.gr/

Leave a Comment