ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

Γεωργία και ανοιχτά δεδομένα

Ο κόσμος κινείται προς την τέταρτη βιομηχανική επανάσταση – γνωστή και ως Industry 4.0 – όπου οι υπολογιστές ενισχύονται με έξυπνα και αυτόνομα συστήματα που τροφοδοτούνται από δεδομένα και μηχανική μάθηση. Με πιο απλά λόγια, η έννοια του Industry 4.0 αναφέρεται στο πότε τα εργοστάσια και τα μηχανήματα είναι εξοπλισμένα με ασύρματη συνδεσιμότητα και αισθητήρες που συνδέονται με ένα σύστημα που μπορεί να απεικονίσει ολόκληρη τη γραμμή παραγωγής και να πάρει αποφάσεις από μόνο του.

Ο τομέας της γεωργίας ήδη καλλιεργεί ολοένα και περισσότερο τεχνολογίες όπως η γεωγραφική κατανομή, η παρακολούθηση του εδάφους και των περιβαλλοντικών συνθηκών, η τεχνητή νοημοσύνη, το cloud computing και το Διαδίκτυο των πραγμάτων (IoT), για να μετρήσει με ακρίβεια τις μεταβολές των μεταβλητών στον τομέα των καλλιεργειών και την ποσότητα και την ποιότητα των γεωργικών προϊόντων. Για την επιτυχή υλοποίηση και τον συνδυασμό αυτών των τεχνολογιών, η γεωργία χρειάζεται δεδομένα.

Τα δεδομένα – ειδικά τα ανοιχτά δεδομένα – θα διαδραματίσουν καθοριστικό ρόλο για να βοηθήσουν τον τομέα της γεωργίας να πλοηγηθεί και να αναπτυχθεί μέσω της Industry 4.0 και έχoyn τη δυνατότητα να μεταμορφώσoυν τον τομέα της γεωργίας και να διευκολύνουν την επισιτιστική ασφάλεια σε όλο τον κόσμο. Αυτά τα σύνολα δεδομένων περιλαμβάνουν δεδομένα μετεωρολογίας, δεδομένα σχετικά με τη γενετική των σπόρων, δεδομένα σχετικά με τις περιβαλλοντικές συνθήκες και στοιχεία για το έδαφος.

Για να δείτε πώς τα σύνολα δεδομένων μπορούν να επηρεάσουν τον τομέα της γεωργίας, πάρτε το παράδειγμα των καιρικών δεδομένων. Εάν τα καιρικά δεδομένα από τις καιρικές συνθήκες είναι ανοιχτά, οι γεωργοί θα έχουν τη δυνατότητα να προγραμματίσουν τη φύτευση και να αυξήσουν την απόδοση τους μειώνοντας τον κίνδυνο παγετού ή ξηρασίας που βλάπτουν τις καλλιέργειες τους. Επιπλέον, εάν οι καιρικές δεδομένα γίνουν ανοιχτά, οι αγρότες μπορούν να βελτιστοποιήσουν το σύστημα άρδευσης νερού για να προετοιμαστούν για βροχερές ή ξηρές ημέρες και α προγραμματίσουν πότισμα των καλλιεργειών τους.

Υπάρχουν ήδη αρκετές  πρωτοβουλίες ανά τον κόσμο που επικεντρώνονται στα δεδομένα και τη γεωργία. Για παράδειγμα, το Technical Centre for Agricultural and Rural Cooperation (CTA)- μια πρωτοβουλία που στοχεύει στη διαμόρφωση της παγκόσμιας ανοιχτότητας στη γεωργία. Το CTA υποστηρίζει και άλλους οργανισμούς που έχουν σαν στόχο τους να προωθήσουν την κοινή χρήση δεδομένων για τη γεωργία, όπως το Global Open Data for Agriculture and Nutrition (GODAN) ) – ένα πρόγραμμα που δημιουργήθηκε το 2014 και προωθεί την  ανταλλαγή γεωργικών δεδομένων για την υποστήριξη των μικρών παραγωγών και την επίτευξη του Sustainable Development Goal (SDG) 2: Zero hunger.

Πηγή άρθρου: https://www.europeandataportal.eu/

H πύλη OpenDataHubs.eu  από το έργου ODEON  θα συγκεντρώσει ανοιχτά δεδομένα υψηλής ποιότητας μέσω της δημιουργίας ενός καινοτόμου cluster δεδομένων, το οποίο θα αποτελείται από μικρομεσαίες επιχειρήσεις, νεοσύστατες επιχειρήσεις και ερευνητικά ιδρύματα.  Τα clusters που θα δημιουργηθούν, θα υποστηρίξουν τους τοπικούς παρόχους βιώσιμων υπηρεσιών (Data HUBs), οι οποίοι έχουν την ικανότητα να επηρεάζουν τους δημόσιους οργανισμούς, να δημοσιεύουν ανοικτά δεδομένα καλής ποιότητας στο OpenDataHubs.eu . Με αυτόν τον τρόπο θα βοηθηθούν οι ΜΜΕ και οι νεοσύστατες επιχειρήσεις να προσφέρουν καινοτόμες επιχειρήσεις και προϊόντα.

Το European Data portal θα είναι μια από τις πηγές δεδομένων του OpenDataHubs.eu  στους τομείς Blue Growth,  Green Growth  και Cultural and Creative Industries  και μαζί με τα δεοδομένα που θα συλλέγονται από τα τοπικά data hubs θα προωθήσουν την ανάπτυξη της επιχειρηματικής, εμπορικής και κοινωνικής αξίας των Ανοιχτών Δεδομένων,

Leave a Comment