ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

To Γαλλικό Open Data Hub ξεκίνησε την λειτουργία του

Στις 26.09.2019 ξεκίνησε την λειτουργία του to Γαλλικό Open Data Hub  που δημιουργήθηκε στο πλαισιο του ODEON Project.

To Γαλλικό Open Data Hub στη Μασσαλία  θα συγκεντρώνει τους παραγωγούς δεδομένων και τους «χρήστες» που οργανώνει η Avitem (Υπηρεσία για τις Αειφόρες Μεσογειακές Πόλεις και Εδάφη) και η Datactivist (συνεταιρισμός εξειδικευμένος σε ανοιχτά δεδομένα) στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου ODEON.

Ο στόχος του είναι να συγκεντρωθούν αυτοί οι δύο κόσμοι για να κατανοηθούν καλύτερα οι προσδοκίες για τα δεδομένα και να επιταχυνθεί η ανάπτυξη έργων με υψηλό κοινωνικό και περιβαλλοντικό αντίκτυπο.

Λίγα λόγια για το έργο ODEON

Ο κύριος στόχος του έργου ODEON είναι η δημιουργία και η δοκιμή ενός μοντέλου για τη δημιουργία ενός καινοτόμου cluster δεδομένων, το οποίο θα αποτελείται από μικρομεσαίες επιχειρήσεις, νεοσύστατες επιχειρήσεις και ερευνητικά ιδρύματα. Ο στόχος αυτού του cluster είναι η ανάπτυξη της επιχειρηματικής, εμπορικής και κοινωνικής αξίας των Ανοιχτών Δεδομένων,

Τα clusters που θα δημιουργηθούν, θα υποστηρίξουν τους τοπικούς παρόχους βιώσιμων υπηρεσιών (Data HUBs), οι οποίοι έχουν την ικανότητα να επηρεάζουν τους δημόσιους οργανισμούς, να δημοσιεύουν ανοικτά δεδομένα καλής ποιότητας. Με αυτόν τον τρόπο θα βοηθηθούν οι ΜΜΕ και οι νεοσύστατες επιχειρήσεις να προσφέρουν καινοτόμες επιχειρήσεις και προϊόντα.

Σε αντάλλαγμα, τα προϊόντα και οι υπηρεσίες που θα αναπτυχθούν, θα έχουν αντίκτυπο στην οικονομία δεδομένων, η οποία στη συνέχεια θα διαμορφώσει τη βιώσιμη ανάπτυξη της περιοχής της Μεσογείου. Οι πιλοτικές δραστηριότητες του σχεδίου ODEON θα επηρεάσουν επίσης τις ευρύτερες πολιτικές για την εξόρυξη δεδομένων.

Το ODEON μέσω των δραστηριοτήτων του, εστιάζει τόσο με στις τοπικές, στις περιφερειακές όσο στις εθνικές αρχές για την εφαρμογή καλύτερων πολιτικών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. Απευθύνεται επίσης στις υφιστάμενες ομάδες και ΜΜΕ στον τομέα των ανοιχτών δεδομένων στις ψηφιακές τεχνολογίες με στόχο την ενθάρρυνση της επιχειρηματικότητας. Το ODEON δεν έχει ως στόχο μόνο την αύξηση της οικονομικής αξίας της Μεσογείου, αλλά και την ενίσχυση της κοινωνικής καινοτομίας.

Leave a Comment