ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

Ημερίδα του ΕΚΔΔΑ για τα ανοικτά δεδομένα με τη συμμετοχή του Οργανισμού Ανοικτών Τεχνολογιών(ΕΕΛΛΑΚ)

Το Ινστιτούτο Επιμόρφωσης (ΙΝ.ΕΠ) του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.), στο πλαίσιο της αποστολής του και της υλοποίησης επιμορφωτικών δράσεων, διοργανώνει ημερίδα με τίτλο “Ανοικτά Δεδομένα και GDPR”. 

Σκοπός της Ημερίδας είναι η ενημέρωση και προώθηση των ανοικτών δεδομένων για τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών σε εθνικό, ευρωπαϊκό και υπερεθνικό επίπεδο. Στο πλαίσιο αυτό, το πρόγραμμα αποσκοπεί μεταξύ άλλων:

  • Στην εφαρμογή και προσαρμογή του θεσμικού πλαισίου για τα ανοικτά δεδομένα σε συνδυασμό με το GDPR. 
  • Στην επιχειρησιακή υποστήριξη των φορέων για την ανοικτή διάθεση δεδομένων σε συνδυασμό με το GDPR.
  • Στη διάχυση της χρήσης δεδομένων σε στελέχη της δημόσιας διοίκησης που ασχολούνται με διαλειτουργικές ηλεκτρονικές δημόσιες υπηρεσίες.
  • Στην αξιοποίηση των ανοικτών δεδομένων σε συνδυασμό με το GDPR.

Η ημερίδα απευθύνεται σε στελέχη υπηρεσιών όλων των επιπέδων διοίκησης που διαχειρίζονται δεδομένα. Ειδικότερα, απευθύνεται σε υπαλλήλους που έχουν αποφοιτήσει από σχολές δευτεροβάθμιας ή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και έχουν συμμετάσχει ή εμπλέκονται στην παραγωγή, διαχείριση και διάθεση δεδομένων που παρέχονται από τους δημόσιους φορείς προς πολίτες, επιχειρήσεις ή άλλους δημόσιους φορείς. 

Στην ημερίδα θα συμμετέχει με εισήγηση η Γενική Διευθύντρια του Οργανισμού Ανοικτών Τεχνολογιών(ΕΕΛΛΑΚ), κ.Δέσποινα Μητροπούλου, στη θεματική  “Αξιοποίηση των Ανοικτών Δεδομένων” και τίτλο εισήγησης “Ανοικτά Δεδομένα και Ψηφιακή Ανάπτυξη”.

Οι θεματικές ενότητες που θα καλυφθούν είναι: 

-Θεσμικό πλαίσιο: Ευρωπαϊκή νομοθεσία, εθνικό δίκαιο
-Διεργασίες σε επίπεδο ευρωπαϊκής ένωσης και Διεθνών Οργανισμών για την πολιτική των ανοικτών δεδομένων
-Αρχή της “Ανοικτής διάθεσης και περαιτέρω χρήσης εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων του δημοσίου τομέα” 
-Γενική αποτίμηση πολιτικής
-Εφαρμογή του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και ανοικτά δεδομένα
-Επιχειρησιακό πλαίσιο σε συνδυασμό με την τεκμηρίωση και ποιότητα ανοικτών δεδομένων
-Αξιοποίηση δεδομένων σε συνδυασμό με την εφαρμογή του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Η ημερίδα θα διεξαχθεί στην Αθήνα, στις 2 Δεκεμβρίου 2019,  στο αμφιθέατρο “Κοσμάς Ψυχοπαίδης” του ΕΚΔΔΑ, Πειραιώς 211 και Θράκης 2, Ταύρος και ώρα 08:00-16:00. Το πρόγραμμα είναι διαθέσιμο εδώ.

Leave a Comment