ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

Ανακαλύψτε το «O2hub», ένα ανοικτό οικοσύστημα συνεργασίας και γνώσης για όλους!

Το Υπερταμείο (ΕΕΣΥΠ) σε συνεργασία με την Εταιρεία Τεχνολογίας και Καινοτομίας, Crowdpolicy, προχώρησε στην υλοποίηση του «O2hub», του πρώτου Open Data & Open API Hub στην Ελλάδα.

Η Οικονομία των Δεδομένων είναι μια νέα μορφή οικονομίας, που έχει αναπτυχθεί την τελευταία δεκαετία με αντικείμενο τα δεδομένα που χρησιμοποιούνται προς όφελος του κοινωνικού συνόλου. Μέσω της ανοικτής διάθεσης των δεδομένων δημοσίων επιχειρήσεων ενισχύεται τόσο η συμμετοχή, η διαφάνεια και ο δημόσιος έλεγχος, όσο και η έρευνα και η καινοτομία.

To Ο2hub αποτελεί μια ανοικτή συνεργατική ψηφιακή πλατφόρμα διάθεσης ανοικτών δεδομένων (Open Data) και ανοικτών προγραμματιστικών διεπαφών (Open APIs). Μέσω της αξιοποίησης των δεδομένων των θυγατρικών εταιρειών του Υπερταμείου, ο νέος κόμβος στοχεύει στη δημιουργία ενός ανοικτού, τεχνολογικού και ανθρώπινου οικοσυστήματος γνώσης, συνεργασίας και δεδομένων.

Η συγκεκριμένη ενέργεια αποτελεί την έναρξη μιας σειράς πρωτοβουλιών του Υπερταμείου και των θυγατρικών του, με σκοπό την ανταλλαγή γνώσης μέσω ανοικτών δεδομένων, συμβάλλοντας καθοριστικά στην ενίσχυση της διαφάνειας και της καινοτομίας, αλλά και επιστρέφοντας απτά οφέλη προς την κοινωνία, την οικονομία, αλλά και το περιβάλλον.

Μέχρι στιγμής, στο O2hub διατίθενται 41 σύνολα δεδομένων από 7 θυγατρικές εταιρείες, σε 10 θεματικές περιοχές, οι οποίες αφορούν την ύδρευση και αποχέτευση, μεταφορές και ταχυδρομεία, διανομή τροφίμων, διαχείριση ακινήτων και άλλους τομείς της δραστηριότητάς του.

Πιο συγκεκριμένα, ανάμεσα στις πληροφορίες του κόμβου, υπάρχουν δεδομένα σχετικά με τα εξής:

  • Αποθέματα ταμιευτήρων ύδρευσης
  • Παραγωγή και την κατανάλωση πόσιμου νερού
  • Διακίνηση αλιευμάτων σε ιχθυόσκαλες της χώρας
  • Τιμές οπωρολαχανικών και κρεάτων
  • Κίνηση οχημάτων σε υποδομές κεντρικής αγοράς
  • Δεδομένα σταθμών και σημείων εξυπηρέτησης μέσων μεταφοράς (π.χ. προσβασιμότητα των ΑΜΕΑ, δίκτυο πώλησης εισιτηρίων και έκδοσης καρτών, στάσεις λεωφορείων)
  • Δεδομένα ταχυδρομικών πληροφοριών (π.χ. εισαγωγές-εξαγωγές ταχυδρομικών αντικειμένων)

Βρείτε τα δεδομένα εδώ: https://catalog.hcapdata.gr/dataset/.

Ο νέος κόμβος παρέχει τη δυνατότητα σχεδίασης διαγραμμάτων, μέσα από την αξιοποίηση των ανοικτών δεδομένων και των ανοικτών APIs.

Επιπλέον, επιτρέπει τη λήψη δεδομένων με μηδενικό κόστος προς τον επισκέπτη, με εξαίρεση τις περιπτώσεις στις οποίες επιβάλλεται από την εκάστοτε θυγατρική του Υπερταμείου.

Το O2hub εκτιμάται πως θα αποτελέσει σημαντικό εργαλείο έρευνας και ανάπτυξης για τα πανεπιστήμια, τους ερευνητικούς, δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς της χώρας, αναπτύσσοντας, με τον τρόπο αυτόν, νέες υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας, επωφελείς προς το κοινωνικό σύνολο.

Η υλοποίηση του O2hub από την Crowdpolicy εναρμονίζεται με όλα τα σχετικά διεθνή πρότυπα και βασίζεται στην τεχνολογία CKAN. Το CKAN αποτελεί το κορυφαίο open source σύστημα διαχείρισης δεδομένων στον κόσμο και χρησιμοποιείται από τις περισσότερες και μεγαλύτερες κυβερνητικές κεντρικές πύλες διάθεσης ανοικτών δεδομένων διεθνώς, συμπεριλαμβανομένης της Ευρωπαϊκής πύλης και της Ομοσπονδιακής πύλης των Ηνωμένων Πολιτειών.

Οι τεχνολογίες αιχμής που χρησιμοποιήθηκαν, καθώς και οι λειτουργικότητες αμφίδρομης επικοινωνίας και συνεργειών που ενσωματώθηκαν, καθιστούν το O2hub μια πύλη διάθεσης δεδομένων τελευταίας γενιάς σε διεθνές επίπεδο, η οποία είναι πλήρως προσανατολισμένη στην ανάπτυξη του εγχώριου οικοσυστήματος καινοτομίας μέσω της επαναχρησιμοποίησης ανοικτών δεδομένων από δημόσιους φορείς.

Περισσότερες Πληροφορίες:

🔗O2hub: https://data.hcap.gr/

🔗Υπερταμείο (ΕΕΣΥΠ):https://www.hcap.gr/

🔗Crowdpolicy: https://www.crowdpolicy.com/el

Πηγή άρθρου: https://medium.com/

Leave a Comment