ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

Οδηγίες για την ανάπτυξη εθνικών στρατηγικών τεχνητής νοημοσύνης από τον ΟΟΣΑ

Η Τεχνητή Νοημοσύνη (AI) έχει τη δυνατότητα να μεταμορφώσει τις οικονομίες και προσφέρει ευκαιρίες για παραγωγικότητα, ανάπτυξη και ανθεκτικότητα. Σε απάντηση σε αυτό, πολλές χώρες αναπτύσσουν εθνικές στρατηγικές τεχνητής νοημοσύνης.

Ωστόσο, φαίνεται ότι υπάρχει έλλειψη δεδομένων ή στοχευμένου σχεδίου για την εθνική υπολογιστική ικανότητα τεχνητής νοημοσύνης που απαιτείται για τα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης για την εκτέλεση εργασιών. Για να βοηθήσει τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής να αξιολογήσουν και να σχεδιάσουν την εθνική υπολογιστική ικανότητα τεχνητής νοημοσύνης, το OECD.AI συνέταξε μια έκθεση με τίτλο «Ένα προσχέδιο για τη δημιουργία εθνικής υπολογιστικής ικανότητας για τεχνητή νοημοσύνη» .

Η έκθεση προσφέρει καθοδήγηση σχετικά με τον τρόπο ανάπτυξης ενός εθνικού σχεδίου υπολογιστών ΤΝ. Υπάρχουν τρεις διαστάσεις: ικανότητα, αποτελεσματικότητα και ανθεκτικότητα . Η ικανότητα αφορά τη διαθεσιμότητα των κατάλληλων εργαλείων για να διασφαλιστεί ότι οι επενδύσεις αντανακλούν τις ανάγκες και λαμβάνουν υπόψη τον ταχέως μεταβαλλόμενο ρυθμό της τεχνητής νοημοσύνης. Ως εκ τούτου, είναι σημαντικό να αποκτήσετε γνώσεις σχετικά με τις τρέχουσες και μελλοντικές απαιτήσεις του AI computing. Η δεύτερη διάσταση εξετάζει την αποτελεσματικότητα όσον αφορά την πρόσβαση στους απαραίτητους πόρους, όπως ειδικευμένους ανθρώπους, συστήματα πολιτικής και οικονομικά. Η ανθεκτικότητα σχετίζεται με την ασφάλεια, τη βιωσιμότητα και την κυριαρχία της τεχνητής νοημοσύνης, όπως η τοποθεσία της υπολογιστικής ικανότητας και τα υπεύθυνα μέρη.

Εκτός από τις κατευθυντήριες γραμμές για την ανάπτυξη ενός υπολογιστικού σχεδίου τεχνητής νοημοσύνης, η έκθεση προσφέρει επίσης δείκτες, σύνολα δεδομένων και proxies για τη μέτρηση της εθνικής υπολογιστικής ικανότητας τεχνητής νοημοσύνης και εντοπίζει κενά σε αυτά τα εργαλεία μέτρησης, για παράδειγμα έλλειψη εργαζομένων με επαρκείς δεξιότητες πρόσβασης σε υπολογιστές τεχνητής νοημοσύνης.

Η Τεχνητή Νοημοσύνη προσφέρει πολλές ευκαιρίες εάν υπάρχει η σωστή υπολογιστική ικανότητα και στρατηγική. Διαβάστε την πλήρη έκθεση για καθοδήγηση σχετικά με την ανάπτυξη μιας υπολογιστικής ικανότητας AI και τη σχετική στρατηγική.

Πηγή άρθρου: https://data.europa.eu

Leave a Comment