ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Σημείο Πρόσβασης Δεδομένων: κατευθυντήριες γραμμές για τα κράτη μέλη

Στο πλαίσιο του νόμου περί διακυβέρνησης δεδομένων (DGA), η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα δημιουργήσει ένα Ευρωπαϊκό Ενιαίο Σημείο Πρόσβασης δεδομένων (ESAP), το οποίο θα ενσωματωθεί στο data.europa.eu. 

Ως ηλεκτρονικό ευρωπαϊκό μητρώο με δυνατότητα αναζήτησης, το ESAP θα συλλέγει, θα αντικατοπτρίζει εν μέρει και θα αποδίδει τα δεδομένα που παρέχονται από εθνικά ενιαία σημεία πληροφοριών (NSIP). Τα NSIP θα βοηθήσουν τους πιθανούς χρήστες να βρουν πληροφορίες σχετικά με τα προστατευόμενα δεδομένα (π.χ. προσωπικά ή εμπορικά εμπιστευτικά δεδομένα) που μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν υπό συγκεκριμένες συνθήκες. Τα εθνικά ενιαία σημεία πληροφοριών (NSIP) θα πρέπει να δημιουργηθούν από τα κράτη μέλη της ΕΕ έως τις 24 Σεπτεμβρίου 2023.

Για να συγκεντρωθούν επιτυχώς οι πληροφορίες των NSIP στο ESAP, τα μεταδεδομένα τους θα πρέπει να δομηθούν και να παρέχονται με συγκεκριμένο τρόπο. Για τη διευκόλυνση της εφαρμογής του ESAP και την παροχή σαφήνειας σχετικά με τις απαιτήσεις μεταδεδομένων, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ετοίμασε ένα σύνολο κατευθυντήριων γραμμών για τα κράτη μέλη. 

Με τίτλο «Το ευρωπαϊκό ενιαίο σημείο πρόσβασης στο data.europa.eu: Κατευθυντήριες γραμμές συγκομιδής», το έγγραφο εξηγεί την εφαρμογή του ESAP και περιγράφει τις τεχνικές και επιχειρησιακές απαιτήσεις για τα NSIP. Τα κράτη μέλη μπορούν επίσης να αντλήσουν πληροφορίες από αυτές τις κατευθυντήριες γραμμές για να σχεδιάσουν το δικό τους NSIP για διασύνδεση με το ESAP, διευκολύνοντας έτσι την εναρμόνιση μεταξύ των NSIP.  

Κατεβάστε τις οδηγίες για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τις απαιτήσεις του ESAP για τα εθνικά ενιαία σημεία πληροφοριών

Πηγή άρθρου: https://data.europa.eu/

Leave a Comment