ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

LORDIMAS: Ένα εργαλείο αξιολόγησης ψηφιακής ωριμότητας για περιφέρειες και πόλεις

Για την ενίσχυση των τοπικών και περιφερειακών αρχών με προηγμένες ψηφιακές δυνατότητες, το  Local and Regional Digital Indicators framework (LORDI) εισάγει το εργαλείο LORDIMAS. Αυτό το μετασχηματιστικό εργαλείο αξιολόγησης ψηφιακής ωριμότητας, προϊόν συνεργασίας με το Living-in.EU, παρουσιάστηκε επίσημα κατά τη διάρκεια διαδικτυακών εκδηλώσεων τον Οκτώβριο και το Smart City Expo στη Βαρκελώνη από 7-9 Νοεμβρίου. Το LORDIMAS επιτρέπει στις τοπικές και περιφερειακές κυβερνήσεις σε όλη την Ευρώπη να αξιολογούν την ψηφιακή τους πρόοδο, να ενθαρρύνουν την ανοιχτή κοινή χρήση δεδομένων και να προωθούν πιο αποτελεσματική διακυβέρνηση.

Το LORDIMAS είναι ένα δωρεάν και διαδραστικό εργαλείο, που χωρίζει το ψηφιακό τοπίο σε επτά ενότητες, καθοδηγούμενο από 29 τοπικούς και περιφερειακούς ψηφιακούς δείκτες. Προσφέρει στις τοπικές κυβερνήσεις και στους διαχειριστές δεδομένων τη δυνατότητα να αξιολογήσουν την ψηφιακή τους ωριμότητα και να αποκτήσουν πρόσβαση σε ανεκτίμητες γνώσεις. Αυτό που ξεχωρίζει στο LORDIMAS είναι η δυναμική του φύση, που επιτρέπει στις αρχές να επανεξετάζουν και να ενημερώνουν τα δεδομένα τους, διασφαλίζοντας ότι θα συμβαδίζουν με τις εξελισσόμενες προκλήσεις και ανάγκες. Το εργαλείο ξεχωρίζει για τη μοναδική του ικανότητα να επιτρέπει στις αρχές να επικεντρωθούν στους συγκεκριμένους ψηφιακούς τους στόχους, απομακρυνόμενοι από τους γενικούς ψηφιακούς οδικούς χάρτες και διασφαλίζοντας την ευθυγράμμιση με βασικές έννοιες στρατηγικής για έξυπνες πόλεις και δεδομένα.

Στον πυρήνα του , το LORDIMAS προωθεί την ανταλλαγή δεδομένων, τη συγκριτική αξιολόγηση και τη συνεργασία μεταξύ των τοπικών και περιφερειακών αρχών. Με αυτόν τον τρόπο, δίνει τη δυνατότητα στους χρήστες να ξεκλειδώσουν το ψηφιακό δυναμικό τους, να μάθουν ο ένας από τον άλλο και να λάβουν αποφασιστικά βήματα για πιο αποτελεσματική διακυβέρνηση, προάγοντας παράλληλα πρωτοβουλίες ανοιχτών δεδομένων σε όλη την Ευρώπη.

Όταν το εργαλείο γίνει διαθέσιμο στο διαδίκτυο, οι τοπικές, περιφερειακές και εθνικές ευρωπαϊκές αρχές μπορούν να αξιοποιήσουν τις μετασχηματιστικές του ικανότητες. Αυτό το εργαλείο όχι μόνο προάγει την πιο έξυπνη, πιο διασυνδεδεμένη διακυβέρνηση, αλλά επίσης ωθεί την κίνηση των ανοιχτών δεδομένων σε νέα ύψη, επιτρέποντας καλύτερη λήψη αποφάσεων και βιώσιμη ανάπτυξη σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Πηγή άρθρου: https://data.europa.eu

Leave a Comment