ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

Εγχειρίδιο Δημοσιογραφίας Δεδομένων

cover_print Το Εγχειρίδιο Δημοσιογραφίας Δεδομένων γεννήθηκε σε ένα εργαστήριο 48 ωρών στο Mozilla Festival 2011 στο Λονδίνο. Στη συνέχεια επεκτάθηκε και σε μια διεθνή, συλλογική προσπάθεια στην οποία συμμετέχουν δεκάδες από τους κορυφαίους υποστηρικτές της δημοσιογραφίας δεδομένων.
Η δημοσιογραφία δεδομένων μπορεί να βοηθήσει έναν δημοσιογράφο να διηγηθεί μία περίπλοκη ιστορία μέσω ελκυστικών Infographics (ελλ. γραφική απεικόνιση πληροφοριών). Παράδειγμα αποτελούν οι εκπληκτικές ομιλίες του Hans Rosling που παρουσιάζει οπτικοποιημένα τα τελευταία δεδομένα σχετικά με το επίπεδο της φτώχειας παγκοσμίως, χρησιμοποιώντας το εργαλείο Gapminder, και οι οποίες προσέλκυσαν εκατομμύρια θεατές σε όλο τον κόσμο. Ένα άλλο παράδειγμα είναι η εκπληκτική δουλειά του David McCandless στο Information is Beautiful όπου παρουσιάζει με απλοϊκό τρόπο “μεγάλους αριθμούς” –όπως έκανε με τις δημόσιες δαπάνες τοποθετώντας τες στο απαραίτητο πλαίσιο, ή τη ρύπανση που προκλήθηκε και αποτράπηκε κατά τη διάρκεια της έκρηξης του ηφαιστείου στην Ισλανδία– αποδεικνύοντας την αξία της καθαρής σχεδίασης.

Τα δεδομένα μπορούν να αποτελέσουν το «πρωτόλειο υλικό» για την εφαρμογή της δημοσιογραφίας δεδομένων, ή απλά να χρησιμοποιηθούν ως το εργαλείο που θα διηγηθεί μία ιστορία, ή μπορεί να αποτελέσουν και τα δύο. Όπως συμβαίνει με κάθε πηγή πληροφόρησης, έτσι και σε αυτή την περίπτωση τα δεδομένα πρέπει να αντιμετωπιστούν με σκεπτικισμό. Όπως κάθε άλλο εργαλείο, έτσι και σε αυτή την περίπτωση πρέπει να έχουμε επίγνωση του τρόπου με τον οποίο μπορούν τα δεδομένα να εξελίξουν ή να περιορίσουν τα ειδησεογραφικά θέματα που προκύπτουν από αυτά.

One thought on “Εγχειρίδιο Δημοσιογραφίας Δεδομένων

Leave a Comment