ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

Βαρόμετρο Ανοιχτών Δεδομένων: 3 τρόποι για τις κυβερνήσεις ώστε να μείνουν στην κορυφή

Σε ένα πολιτικό κλίμα όπου «ψευδείς ειδήσεις» συναντώνται καθημερινά, είναι η καλύτερη στιγμή για τις κυβερνήσεις να αξιοποιήσουν τα «ανοιχτά» κυβερνητικά δεδομένα. Αλλά αυτό δεν συμβαίνει, σύμφωνα με την τελευταία έκδοση του Open Data Barometer – μιας απεικόνισης των δημοσιευμένων δεδομένων ανάμεσα σε 115 κυβερνήσεις. Εννέα στα δέκα κυβερνητικά δεδομένα εξακολουθούν να μην είναι δημοσιοποιημένα. Σε μια εποχή που οι κυβερνήσεις θα έπρεπε να διπλασιάζουν την δημοσιοποίηση πληροφοριών με σκοπό την ανοικοδόμηση της εμπιστοσύνης των πολιτών, παρατηρείται ακόμη και μείωση των ανοιχτών δεδομένων.

Γιατί συμβαίνει αυτό;

Δεν είναι εύκολο να παραμείνουν στην κορυφή, αλλά η σταθερή πολιτική βούληση είναι αυτό που κάνει την διαφορά σχετικά με τα ανοιχτά δεδομένα. Παρόλο που δεσμεύσεις για ανοιχτά δεδομένα, περιλαμβάνονται στις αρχές του OGP (Open Government Partnership) και σε διάφορα Εθνικά Σχέδια Δράσης, το πεδίο εφαρμογής τους είναι πολύ περιορισμένο. Συνήθως αφορούν τεχνικές πτυχές, ξεχνώντας για την απαιτούμενη αλλαγή νοοτροπίας για την προώθηση καλύτερων πολιτικών και πρακτικών διακυβέρνησης σχετικά με τα ανοιχτά δεδομένα.

Όταν οι δεσμεύσεις δεν είναι αρκετά ισχυρές και ούτε είναι ενσωματωμένες στην δημόσια διοίκηση και τους θεσμούς μιας χώρας, η πρόοδος μπορεί εύκολα να υπονομευθεί λόγω μεταβαλλόμενων πολιτικών και προτεραιοτήτων. Ειδικότερα, είδαμε μια ανησυχητική μείωση, για παράδειγμα, της Ρουάντα, της Κόστα Ρίκα και του Εκουαδόρ με την πολιτική βούληση έχει μειωθεί σημαντικά. Εξίσου ανησυχητική είναι η απόδοση πολλών σκανδιναβικών χωρών το τρέχον έτος, όπου σημαντικές μειώσεις έχουν καταγραφεί:

Πρωτοβουλίες Ανοιχτών Δεδομένων μπορούν επίσης να αποτύχουν σε περιπτώσεις όπου ηγέτες αποτυγχάνουν να προωθήσουν ευρύτερες θεσμικές μεταρρυθμίσεις που ενθαρρύνουν μια κουλτούρα διαφάνειας, ή όπου πολιτικές επιταγές δεν μεταφράζονται σε σωστές μεθόδους διαχείρισης δεδομένων που εξασφαλίζουν τη χρήση ανοιχτών δεδομένων.

Τι μπορεί να κάνει η κοινότητα των κυβερνήσεων  που συμμετέχουν στο OGP γι ‘αυτό;

Αν και η απόδοση ορισμένων πρωτοπόρων στα ανοιχτά δεδομένα είναι ανησυχητική, υπάρχουν χώρες που σπάνε αυτή την τάση, και μέσω συνεχών πολιτικών δεσμεύσεων, συνεχίσουν να βελτιώνουν τις επιδόσεις τους. Για παράδειγμα, ο Καναδάς, το Μεξικό, η Ιαπωνία και η Δημοκρατία της Κορέας έχουν όλοι πετύχει αισθητή βελτίωση. Η Ουκρανία και η Αργεντινή έχουν επίσης δει πρόσφατα πρόοδο, ως αποτέλεσμα ισχυρότερων δεσμεύσεων.

Για να διατηρηθεί η δυναμική αυτή, οι κυβερνήσεις πρέπει:

  1. Να θεσπίσουν και να εφαρμόσουν της αρχές του Χάρτη Ανοιχτών Δεδομένων (ODC – Open Data Charter). Δεν αρκεί να υιοθετήσουν απλά τον Χάρτη, οι κυβερνήσεις θα πρέπει να σιγουρευτούν ότι οι αρχές αυτές έχουν ενσωματωθεί σε όλες της δομές τους, και δεν ερμηνεύονται ως αρμοδιότητες μιας υπηρεσίας.Αυτό θα δημιουργήσει ένα ισχυρό θεμέλιο για την πολιτική αυτή, και θα εξασφαλίσει ότι τα κυβερνητικά στοιχεία είναι ανοικτά από προεπιλογή.
  2. Αποκέντρωση ανοικτών δεδομένων σε όλες τις κυβερνητικές υπηρεσίες και τμήματα.Αυτό σημαίνει την εφαρμογή μιας στρατηγικής για τη διαχείριση των δεδομένων που θα περιλαμβάνει τις κατευθυντήριες γραμμές για την διαχείριση μεταδεδομένων, τη συχνότητα δημοσίευσης, τα αποθετήρια δεδομένων, την υποστήριξη, τις διαδικασίες διασφάλισης της ποιότητας, και τη διαχείριση τυχών σχολίων των χρηστών.
  3. Οι κυβερνήσεις θα πρέπει να συμβουλεύονται τους πολίτες, για την ιεράρχηση των δεδομένων προς δημοσίευση.Η κοινωνία μπορεί να προσφέρει πληροφορίες για το τι είδους δεδομένα θέλει και χρειάζεται, και όλο αυτό να λειτουργήσει ως γέφυρα για την αύξηση της εμπλοκής των πολιτών.

Ελπίζουμε ότι η τελευταία έκδοση του Βαρόμετρου Ανοιχτών Δεδομένων προσφέρει την ευκαιρία στην ευρύτερη κοινότητα των χωρών να προβληματιστούν σχετικά με το πώς χρησιμοποιούμε τα ανοιχτά δεδομένα και πως μπορούμε να προωθήσουν περαιτέρω την χρήση τους.

Πηγή: https://www.opengovpartnership.org

Leave a Comment