ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

Open Data Barometer 2016: Τα ανοιχτά δεδομένα είναι εξαίρεση, όχι ο κανόνας

Το Open Data Barometer έχει σαν στόχο να ερευνήσει την πραγματική επικράτηση και τον αντίκτυπο των πρωτοβουλιών τα ανοιχτά για δεδομένα σε όλο τον κόσμο. Αναλύει τις παγκόσμιες τάσεις και παρέχει συγκριτικά στοιχεία για τις χώρες και τις περιφέρειες χρησιμοποιώντας μια εις βάθος μεθοδολογία που συνδυάζει τα δεδομένα, τις τεχνικές αξιολογήσεις και τους δευτερεύοντες δείκτες.

Το Βαρόμετρο βαθμολογεί τις κυβερνήσεις  σε τομείς όπως:

  • Ετοιμότητα για πρωτοβουλίες ανοιχτών δεδομένων.
  • Εφαρμογή προγραμμάτων ανοικτών δεδομένων.
  • Τον αντίκτυπο που έχουν τα ανοικτά δεδομένα στις επιχειρήσεις, την πολιτική και την κοινωνία των πολιτών.

Η τέταρτη έκδοση που αξιολογεί 115 χώρες, διαπίστωσε ότι λιγότερο από ένα στα 10 σύνολα δεδομένων ήταν πλήρως ανοιχτό – ποσοστό αμετάβλητο από πέρυσι – και δείχνει ότι οι περισσότερες χώρες δεν προχωρούν και οι ηγέτες δεν έχουν την ευκαιρία να ασχοληθούν με τους πολίτες μέσω ανοιχτών δεδομένων.

Σημαντικά ευρήματα:

  • Το κίνημα των ανοιχτών δεδομένων κινδυνεύει – το 93% των κυβερνητικών δεδομένων εξακολουθεί να μην  είναι ανοιχτό,  και μόνο ένα από τα δύο σύνολα δεδομένων είναι αναγνώσιμο από μηχανή και μόνο ένα στα τέσσερα σύνολα δεδομένων έχει ανοιχτή άδεια.
  • Οι κυβερνήσεις δεν ανοίγουν τα δεδομένα που χρειάζονται οι πολίτες – Πολύ συχνά αναζητημένα σύνολα δεδομένων είναι ακόμα κλειστά και αυτά που είναι ανοιχτά τείνουν να είναι ξεπερασμένα, κακής ποιότητας και δύσκολο να βρεθούν.
  • Οι κυβερνήσεις δεν παρέχουν τα δεδομένα που είναι απαραίτητα για την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης – Τα στοιχεία σχετικά με σημαντικές μετρήσεις λογοδοσίας όπως οι δημόσιες δαπάνες, οι δημόσιες συμβάσεις και το ιδιοκτησιακό εταιριών είναι τα λιγότερο ανοιχτλα και χαμηλής ποιότητας. Για παράδειγμα, οι δημόσιες δαπάνες είναι δημόσιες σε μόλις 3% των χωρών.
  • Τα ανοικτά δεδομένα πρέπει να είναι μια μακροπρόθεσμη δέσμευση – Ανοικτά δεδομένα που υποστηρίζονται μόνο από έναν πολιτικό ή πολιτικό κόμμα είναι μη βιώσιμα και δεν μεταφράζονται σε μόνιμο αντίκτυπο. Τα ανοικτά δεδομένα πρέπει να ενσωματωθούν σε όλες τις κυβερνητικές υπηρεσίες.
  • Λίγες πρωτοβουλίες ανοιχτών δεδομένων προωθούν την ενσωμάτωση – το 71% των χωρών έχει μηδενικό αντίκτυπο ενσωμάτωσης. Καμία δεν έχει υψηλότερο σκορ από τέσσερα (από τα 10).

Όσον αφορά την κατάταξη των χωρών, το Ηνωμένο Βασίλειο εξακολουθεί να βρίσκεται στην κορυφή του βαρόμετρου, αλλά τώρα ακολουθείται από τον Καναδά και τη Γαλλία, ενώ οι ΗΠΑ βρίσκονται στην τέταρτη, (χάνοντας 2 θέσεις) . Η Ελλάδα βρίσκεται στην 36η θέση (χάνοντας 2 θέσεις).

Δείτε την πλήρη αναφορά και την παρουσίαση δεδομένων στη διεύθυνση www.opendatabarometer.org. Η έκθεση είναι επίσης διαθέσιμη για λήψη σε (PDF).

Πηγή άρθρου: http://webfoundation.org/

Leave a Comment