ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

European Data Market Monitoring Tool: Σε συνεχή ανάπτυξη η οικονομία των δεδομένων στην ΕΕ

Πρι από λίγους μήνες IDC και η Open Evidence  ολοκλήρωσαν τον τρίτο και τελευταίο γύρο των μετρήσεων του European Data Market Monitoring Tool.  Το European Data Market Monitoring Tool περιλαμβάνει έξι κύριους τομείς της οικονομίας των δεδομένων (εργαζόμενοι στον τομέα των δεδομένων, εταιρίες δεδομένων, αγορά δεδομένων, οικονομία δεδομένων και δεξιότητες εργαζομένων στον τομέα των δεδομένων και εξάρτηση των πολιτών από τα δεδομένα), και χρησιμοποιείται σήμερα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την αξιολόγηση της προόδου των βασικών δεδομένων που βασίζονται σε πολιτικές σε εθνικό και κοινοτικό επίπεδο. Οι μετρήσεις πραγματοποιήθηκαν για την περίοδο 2013-2016 και έχουν γίνει προβλέψεις  έως το έτος 2020 σύμφωνα με τρεις εναλλακτικές αναπτυξιακές διαδρομές: βασικό σενάριο, σενάριο υψηλής ανάπτυξης και σενάριο πρόκλησης.

Αυτά τα τρία σενάρια ενημερώνονται τακτικά και τώρα ενσωματώνουν τις επιπτώσεις του Brexit στην οικονομία δεδομένων της ΕΕ. Τα ευρήματα της Ευρωπαϊκής Μελέτης για την Αγορά Δεδομένων είναι τα εξής:

  • Το 2016 εκτιμάται ότι η αξία της αγοράς δεδομένων της ΕΕ (δηλαδή η αγορά όπου ανταλλάσσονται προϊόντα ή υπηρεσίες που σχετίζονται με τα δεδομένα) ήταν περίπου 60 δισ. Ευρώ (το ποσό ανήλθε στα 54,3 δισ. Ευρώ το 2015) . Η αγορά δεδομένων της ΕΕ το 2020 θα μπορούσε να ανέλθει σε περισσότερα από 106 δισ. Ευρώ, αν γίνουν αποδεκτές οι υποθέσεις που υποστηρίζουν το σενάριο υψηλής ανάπτυξης.
  • Ομοίως, ο συνολικός αριθμός των εταιρειών δεδομένων στην ΕΕ (δηλ. των οργανισμών που ασχολούνται κυρίως με την παραγωγή και την παράδοση προϊόντων ή υπηρεσιών σχετικών με δεδομένα) πλησίασε το όριο των 255.000 το 2016, σημειώνοντας έτσι αύξηση 2,3%ς. Ο αριθμός μπορεί να φθάσει τις 360.000 το 2020 στο πλαίσιο του σεναρίου υψηλής ανάπτυξης.
  • Η αγορά δεδομένων της ΕΕ απασχολούσε 6,1 εκατομμύρια εργαζομένους στον τομέα των δεδομένων το 2016 (δηλ. οι εργαζόμενοι που συλλέγουν, αποθηκεύουν, διαχειρίζονται και αναλύουν δεδομένα ως την κύρια δραστηριότητά τους) – αύξηση 2,6% σε σχέση με το 2015 -. Ο αριθμός μπορεί να φθάσει τις τα 10.4 εκατομμύρια το 2020 στο πλαίσιο του σεναρίου υψηλής ανάπτυξης.
  • Τέλος, η οικονομία των δεδομένων (δηλ. ο συνολικός αντίκτυπος της ίδιας της αγοράς δεδομένων στην οικονομία της ΕΕ στο σύνολό της) αντιπροσώπευε σχεδόν το 2% του ΑΕΠ της ΕΕ το 2016 – μια σταθερή τάση αύξησης τα τελευταία τρία χρόνια. Η τάση αυτή αναμένεται να επιβεβαιωθεί το 2020 στο πλαίσιο του σεναρίου υψηλής ανάπτυξης με την οικονομία των δεδομένων να έχει επίπτωση στο 4% της συνολικής οικονομίας της ΕΕ.

Η τελική έκθεση της μελέτης για την ευρωπαϊκή αγορά δεδομένων, και η σύνοψη στη γαλλική και στην αγγλική γλώσσα και το σύνολο δεδομένων της  μελέτης είναι διαθέσιμα ΕΔΩ.

 

Πηγή άρθρου: http://www.datalandscape.eu

Leave a Comment