ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

OPEN DATA PORTAL DATATHON 2017 – Επανάχρηση των ανοιχτών δεδομένων της ΕΕ για θέσεις εργασίας και ανάπτυξη

Η Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης   σε συνεργασία με την Εσθονική Προεδρία του Συμβουλίου και διοργανώνουν ένα Datathon για τα ανοιχτά δεδομένα.

Το Datathon θα επικεντρωθεί στην επανάχρηση των δεδομένων από την  Open Data Portal  της ΕΕ (http://data.europa.eu/euodp),  το portal που φιλοξενεί τα δεδομένα που παράγονται από τα θεσμικά όργανα και τους οργανισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το Datathon θα ξεκινήσει τον Σεπτέμβριο του 2017, με το τελικό γεγονός να είναι προγραμματισμένο για τις 16 Νοεμβρίου 2017 στις Βρυξέλλες.

Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να αναδείξουν πώς μπορούν να χρησιμοποιηθούν  τα ανοικτά δεδομένα από δημόσιους φορείς για την αντιμετώπιση συγκεκριμένων πολιτικών ή κοινωνικών προκλήσεων και τη δημιουργία θέσεων εργασίας και ανάπτυξης.

Συγκεκριμένα, καλούνται να επικεντρωθούν στις ακόλουθες προτεραιότητες της επιτροπής Juncker:

  • Δημοκρατική αλλαγή για την αύξηση της διαφάνειας
  • Συνδεδεμένη ενιαία ψηφιακή αγορά που δημιουργεί ευκαιρίες μέσω ψηφιακών τεχνολογιών’
  • Νέα ώθηση για ανάπτυξη και επενδύσεις, ενθαρρύνοντας την οικονομική πρόοδο και την δημιουργία θέσων εργασίας

Η νικήτρια ομάδα θα παρουσιάσει επίσης το έργο της στο European Big Data Value Forum , στις 21-23 Νοεμβρίου 2017.

Για περισσότερες πληροφορίες για το datathon και πως μπορείτε να συμμετέχετε, μπορείτε να βρείτε εδώ

Leave a Comment