ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

YourDataStories Hackathon / Digiwhist Workshop

Το ευρωπαϊκό έργο YourDataStories σε συνεργασία με το έργο Digiwhist και τον Κόμβο Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας Τεχνόπολης Δήμου Αθηναίων – INNOVATHENS διοργανώνουν μία κοινή εκδήλωση στις 20 Οκτωβρίου 2017. Η εκδήλωση περιλαμβάνει ένα ολοήμερο hackathon κι ένα εργαστήριο και απευθύνεται σε στελέχη του Δημοσίου Τομέα, δημοσιογράφους, προγραμματιστές και εκπροσώπους της κοινωνίας των πολιτών.

Τα δύο έργα υλοποιούνται στο πλαίσιο του προγράμματος ICT-enabled Open Government της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το οποίο έχει ως στόχο την αύξηση της σχεδίασης εξατομικευμένων δημόσιων υπηρεσιών και την ενίσχυση της διαφάνειας.

Η αποστολή του YourDataStories είναι να καταστήσει τα δεδομένα πιο προσιτά προς όλους και να βοηθήσει τους χρήστες να αφηγηθούν τις δικές τους ιστορίες, βρίσκοντας, αναλύοντας και οπτικοποιώντας ανοικτά δεδομένα. Ο κύριος στόχος του DIGIWHIST είναι η συστηματική συλλογή, δομή, ανάλυση και ευρεία διάδοση πληροφοριών σχετικά με τις δημόσιες συμβάσεις σε όλη την ΕΕ και σε ορισμένες γειτονικές χώρες.

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης θα παρουσιαστούν τα εργαλεία και οι πλατφόρμες που έχουν υλοποιηθεί στο πλαίσιο των έργων:

  • YourDataStories Hackathon, σκοπός του Hackathon είναι η δημιουργία νέων υπηρεσιών και εφαρμογών οι οποίες θα αναρτηθούν στο marketplace του YourDataStories.
  • Εργαστήριο Digiwhist, θα παρουσιαστεί μεγάλος όγκος δεδομένων δημοσίων συμβάσεων τα οποία διατίθενται από την πλατφόρμα Opentender.eu και στόχος είναι να διερευνηθούν οι τρόποι με τους οποίους μπορούν τα δεδομένα αυτά να ενισχύσουν τη διαφάνεια στο Δημόσιο Τομέα.

Περισσότερες λεπτομέρειες για την εκδήλωση και αναλυτικά για το εργαστήριο και το hackathon (πρόγραμμα, εγγραφή κλπ) θα ανακοινωθούν τις επόμενες ημέρες.

Leave a Comment