ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

Διαγωνισμός Datathon 2018 της ΕΕ #eudatathon2018

Η Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης διοργανώνει για δεύτερη φορά τον διαγωνισμό Datathon μέσω του οποίου προβάλλονται οι δυνατότητες σύνδεσης των δεδομένων της ΕΕ με τα εθνικά δεδομένα. Ο διαγωνισμός ξεκίνησε τον Μάιο του 2018 και θα ολοκληρωθεί στις 2 Οκτωβρίου 2018 στις Βρυξέλλες.

Οι συμμετέχοντες καλούνται να δημιουργήσουν εφαρμογές χρησιμοποιώντας τουλάχιστον ένα από τα σύνολα δεδομένων που δημοσιεύουν τα όργανα και οι οργανισμοί της ΕΕ στην Πύλη Δημόσιων Δεδομένων της ΕΕ. Οι εφαρμογές που θα υποβληθούν στον διαγωνισμό θα πρέπει να αφορούν ένα από τα παρακάτω θέματα:

  1. Δημόσια δεδομένα της ΕΕ – Για περισσότερη καινοτομία στην Ευρώπη
  2. Εθνικό δίκαιο και δίκαιο της ΕΕ – Πώς θα γίνει διαλειτουργική η νομοθεσία
  3. Δημόσιες συμβάσεις ΕΕ – Αξία για τους πολίτες, αξία για τις επιχειρήσεις
  4. Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων – Προώθηση της επαναχρησιμοποίησης των δεδομένων και της καινοτομίας

Ο πρώτος διαγωνισμός που διοργανώθηκε το 2017 έδωσε σε υπηρεσίες, καθώς και σε  νεοφυείς και άλλες επιχειρήσεις της ΕΕ την ευκαιρία για διάδραση, δικτύωση, ανταλλαγή ιδεών και δημιουργία νέων εφαρμογών με τη χρήση των δημόσιων δεδομένων της ΕΕ.

Κλείνοντας αυτόν τον πρώτο διαγωνισμό Datathon, ο γενικός διευθυντής της Υπηρεσίας Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Rudolf Strohmeier, περιέγραψε τα όσα πέτυχε η εκδήλωση: «… απέδειξε τον βαθμό διασύνδεσής μας και τον βαθμό διασύνδεσης όλων των δεδομένων που παράγουμε καθώς και πόσο σημαντικό είναι να αναγνωρίσουμε και να ελευθερώσουμε τη δυναμική που παρουσιάζει η επαναχρησιμοποίηση αυτών των δεδομένων.»

Οι εταίροι του Datathon 2018 της ΕΕ είναι:

Για να λάβετε μέρος, να μάθετε περισσότερα ή να παρακολουθήσετε την εκδήλωση, επισκεφθείτε τη διεύθυνση https://publications.europa.eu/en/web/eudatathon

Leave a Comment