ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

Ανοιχτά δεδομένα για Δήμους και Περιφέρειες της Ευρώπης από το European Data Portal

Το European Data Portal (EDP) είναι μια πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που στοχεύει στην αύξηση του αντίκτυπου των ανοιχτών δεδομένων, καθιστώντας τα δεδομένα εύκολα στην εύρεση και επαναχρησιμοποίηση από όλους.

Η πύλη συλλέγει τα μεταδεδομένα από τα κράτη μέλη της ΕΕ και επιτρέπει στους χρήστες να ανακαλύψουν τα δεδομένα που χρειάζονται κάνοντας τα μεταδεδομένα τους να αναζητηθούν σε όλες τις γλώσσες που υποστηρίζονται από την ΕΕ.

Εκτός από την αναζήτηση των δεδομένων, το EDP παρέχει επίσης δεκατρείς καταλόγους δεδομένων για να βοηθήσει τους χρήστες να βρουν τα δεδομένα που χρειάζονται, μεταξύ των οποίων και οι περιφέρειες και οι πόλεις. Αυτά τα σύνολα δεδομένων περιλαμβάνουν, για παράδειγμα, τα κτηματολόγια, τους κρατικούς χάρτες και την τοποθεσία των ταχυδρομικών γραφείων.

Το EDP προσφέρει σήμερα 55.750 σύνολα δεδομένων σχετικά με τις περιφέρειες και τις πόλεις.

Για παράδειγμα:

Αυτά τα σύνολα δεδομένων είναι προσβάσιμα σο  EDP και συλλέχθηκαν από τις εθνικές ανοικτές πύλες δεδομένων σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Παραδείγματα χρήσης Ανοιχτών Δεδομένων από πόλεις και περιφέρειες

To EDP διαθέτει σαράντα τέσσερα  παραδείγματα περιπτώσεων χρήση ανοιχτών δεδομένων  για περιφέρειες και πόλεις. Για παράδειγμα, η πλατφόρμα Golemio και το Helsinki Region Infoshare.

Το Golemio είναι μια πλατφόρμα στη Τσεχία που αναπτύσσεται και διατηρείται από την Operátor ICT. Η πλατφόρμα μοιράζεται σύνολα δεδομένων από την Operátor ICT, τα οποία μπορούν να βοηθήσουν ένα άτομο που ζει ή επισκέπτεται την Πράγα να βρεί χώρους στάθμευσης ή να έχει πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικά με τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Η πλατφόρμα χρησιμεύει επίσης ως χώρος για τους εμπειρογνώμονες να βρουν σύνολα δεδομένων που μπορούν να αναλύσουν και να επεξεργαστούν για να αποκτήσουν πρόσθετες γνώσεις ή να δημιουργήσουν ιστότοπους, εφαρμογές ή μοντέλα πρόβλεψης για την πόλη.

Το Helsinki Region Infoshare.  είναι μια ανοιχτή υπηρεσία δεδομένων που βοηθά τους ανθρώπους να βρουν αστικά δεδομένα στο Ελσίνκι και στις γειτονικές πόλεις Espoo, Vantaa και Kauniainen. Η υπηρεσία παρέχει  καταλόγους ανοιχτών δεδομένων με ενημερωτικά άρθρα σχετικά με τη χρήση δεδομένων και τα γεγονότα στη Φινλανδία και παρέχει υποστήριξη για τον τρόπο εκμετάλλευσης, κοινής χρήσης και επαναχρησιμοποίησης ανοικτών δεδομένων.

Πολλοί ενδιαφερόμενοι στο Ελσίνκι χρησιμοποιούν τη βάση δεδομένων  για να οργανώνουν και να προωθούν δημόσιες εκδηλώσεις στο Ελσίνκι και να παρέχουν αστικά δεδομένα για να προσφέρουν αξία στην περιοχή.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Golemio και το Ελσίνκι Infoshare, ακούστε το σεμινάριο EDP  “Open data in Smart Cities

Πηγή άρθρου: https://www.europeandataportal.eu/

Leave a Comment