ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

Ανοιχτά δεδομένα για τα τρόφιμα και την εστίαση στην Ευρωπαϊκή Πύλη Δεδομένων

Το European Data Portal (EDP) είναι μια πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που στοχεύει στην αύξηση του αντίκτυπου των ανοιχτών δεδομένων, καθιστώντας τα δεδομένα εύκολα στην εύρεση και επαναχρησιμοποίηση από όλους.

Η πύλη συλλέγει τα μεταδεδομένα από τα κράτη μέλη της ΕΕ και επιτρέπει στους χρήστες να ανακαλύψουν τα δεδομένα που χρειάζονται κάνοντας τα μεταδεδομένα τους να αναζητηθούν σε όλες τις γλώσσες που υποστηρίζονται από την ΕΕ.

Σήμερα το European Data Portal (EDP) προσφέρει πάνω από 79.000 σύνολα δεδομένων σχετικά με τα τρόφιμα. Για παράδειγμα:

Code Embale Open Fact Food (EMB)’  από το data.gouv.fr – ένα σύνολο δεδομένων που απαριθμεί όλους τους κωδικούς συσκευασίας διαφόρων προϊόντων διατροφής στη γαλλική αγορά, συμπεριλαμβανομένων των μπαχαρικών, του κοτόπουλου και των γαλακτοκομικών προϊόντων.

Food trucks’ από το data.gov.be – ένα σύνολο δεδομένων σχετικά με τη θέση των φορτηγών τροφίμων στην πόλη των Βρυξελλών.

«Εξαγωγές αποθήκης Μηνός Μαρτίου 2018 του Νοσοκομείου Καβάλας» από το  Open Data Greece – Ministry of Administrative Reconstruction

«‘Food Safely Inspections’ » από το data.gov.uk – ένα σύνολο δεδομένων σχετικά με την ασφάλεια των τροφίμων σε εγκαταστάσεις σε όλη την περιοχή Lichfield στο Staffordshire στην Αγγλία.

Παραδείγματα χρήσης Ανοιχτών Δεδομένων για τα τρόφιμα

Το European Data Portal (EDP) έχει έντεκα παραδείγματα περιπτώσεων χρήσης ανοικτών δεδομένων σχετικά με τα τρόφιμα. Για παράδειγμα, η εφαρμογή Alim’confiance και η πλατφόρμα DataBio.

Η Alim’confiance i είναι μια γαλλική υπηρεσία που επιτρέπει στους χρήστες να βρίσκουν πληροφορίες σχετικά με τα επίπεδα υγιεινής στις διάφορες αλυσίδες τροφίμων στη Γαλλία. Η εφαρμογή δείχνει στους χρήστες τέσσερα επίπεδα υγιεινής: άριστη, ικανοποιητική, χρειάζεται βελτίωση και χρειάζεται επείγουσα προσοχή. Η ταξινόμηση βασίζεται σε πληροφορίες από εκθέσεις υγειονομικής επιθεώρησης  σχετικά με το επίπεδο υγιεινής των διαφόρων εστιατορίων. Εκτός από τις αναφορές, η Alim’confiance χρησιμοποιεί  εθνικά και τοπικά geodata για τον εντοπισμό διαφόρων καταστημάτων τροφίμων όπως τα αρτοποιεία και οι θέσεις των εστιατορίων. Αυτές οι θέσεις εμφανίζονται στη συνέχεια σε χάρτη στην εφαρμογή με πληροφορίες σχετικά με το επίπεδο υγιεινής των εγκαταστάσεων.

Το DataBio είναι μια βελγική πλατφόρμα που εντάσσεται στην πρωτοβουλία Data-driven Bioeconomy (DataBio). Το DataBio επικεντρώνεται στην παραγωγή των καλύτερων δυνατών πρώτων υλών για τη γεωργία, τη δασοκομία και την αλιεία για τη βιομηχανία βιοοικονομίας. Σκοπός τους είναι να στηρίξουν τις επιχειρήσεις τςη βιοικοινομίας να παράγουν τρόφιμα, ενέργεια και βιοϋλικά, λαμβάνοντας ταυτόχρονα υπόψη την εταιρική κοινωνική ευθύνη και τη βιωσιμότητα. Η πλατφόρμα χρησιμοποιεί στοιχεία για την αύξηση του μεριδίου της αγοράς των επιχειρήσεων, βελτιώνοντας τις υπηρεσίες διαχείρισης δεδομένων – συμπεριλαμβανομένης της διαχείρισης  των θαλασσίων πόρων, της αύξησης της αξίας των αλιευτικών αποδόσεων και της βελτίωσης της υγείας των δασών.

Πηγή άρθρου: https://www.europeandataportal.eu/

H πύλη OpenDataHubs.eu  από το έργου ODEON  θα συγκεντρώσει ανοιχτά δεδομένα υψηλής ποιότητας μέσω της δημιουργίας ενός καινοτόμου cluster δεδομένων, το οποίο θα αποτελείται από μικρομεσαίες επιχειρήσεις, νεοσύστατες επιχειρήσεις και ερευνητικά ιδρύματα.  Τα clusters που θα δημιουργηθούν, θα υποστηρίξουν τους τοπικούς παρόχους βιώσιμων υπηρεσιών (Data HUBs), οι οποίοι έχουν την ικανότητα να επηρεάζουν τους δημόσιους οργανισμούς, να δημοσιεύουν ανοικτά δεδομένα καλής ποιότητας στο OpenDataHubs.eu . Με αυτόν τον τρόπο θα βοηθηθούν οι ΜΜΕ και οι νεοσύστατες επιχειρήσεις να προσφέρουν καινοτόμες επιχειρήσεις και προϊόντα.

Το European Data portal θα είναι μια από τις πηγές δεδομένων του OpenDataHubs.eu  στους τομείς Blue Growth,  Green Growth  και Cultural and Creative Industries  και μαζί με τα δεοδομένα που θα συλλέγονται από τα τοπικά data hubs θα προωθήσουν την ανάπτυξη της επιχειρηματικής, εμπορικής και κοινωνικής αξίας των Ανοιχτών Δεδομένων,

Leave a Comment