ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

Ο Καναδάς δοκιμάζει ένα ηλεκτρονικό αποθετήριο ανοιχτών δεδομένων, ανοιχτού κώδικα και ανοιχτών προτύπων

Η καναδική κυβέρνηση δοκιμάζει το “Open Resource Exchange“, έναν ηλεκτρονικό κατάλογο για την παροχή ανοικτού κώδικα, ανοικτών δεδομένων, ανοικτών προτύπων και άλλων επαναχρησιμοποιήσιμων λύσεων. Η δικτυακή πύλη διαθέτει τέσσερα τμήματα, συμπεριλαμβανομένου ενός καταλόγου με 26 παραδείγματα δημόσιων υπηρεσιών, που χρησιμοποιούν λογισμικό ανοικτού κώδικα και μια άλλη λίστα με 33 λύσεις που αναπτύσσονται ως ανοικτές πηγές.

Η τρίτη κατηγορία – με τίτλο «Συνεργασίες» – είναι επί του παρόντος κενή. Εδώ, η πύλη ελπίζει να ενθαρρύνει τις δημόσιες υπηρεσίες και τις επιχειρήσεις να ενταχθούν στα υπάρχοντα έργα. “Είναι ένας τρόπος να μειώσουμε το κόστος και τους κινδύνους των επενδύσεων για την ανάπτυξη αποδοτικών και διαλειτουργικών ψηφιακών λύσεων”, εξηγεί η ιστοσελίδα στην εισαγωγή του.

Η τέταρτη κατηγορία παραθέτει επί του παρόντος τρία ανοικτά πρότυπα: μορφή ημερομηνίας και ώρας, HTML5 και Unicode (UTF-8).

Η πύλη είναι ακόμα σε δοκιμαστικό στάδιο. Οι στόχοι του έργου είναι να δημιουργήσουν ένα χώρο συγκέντρωσης, να επιτρέψουν στις δημόσιες υπηρεσίες να μοιραστούν, να κατεβάσουν και να συνεισφέρουν στο λογισμικό ανοικτού κώδικα και να τους βοηθήσουν να μάθουν για το λογισμικό ανοικτού κώδικα και τα ανοικτά πρότυπα.

Η πύλη προσφέρει άμεσες συνδέσεις με δημόσιες υπηρεσίες που χρησιμοποιούν και αναπτύσσουν λογισμικό ανοικτού κώδικα. Η περιήγηση στον κατάλογο του ανοικτού κώδικα που χρησιμοποιείται από τις δημόσιες υπηρεσίες του Καναδά διευκολύνει την επικοινωνία με, για παράδειγμα, εκείνους που χρησιμοποιούν το σύστημα διαχείρισης περιεχομένου Drupal. Το Drupal, φαίνεται, ότι χρησιμοποιείται από το Ίδρυμα Ασφάλειας Επικοινωνιών, το Υπουργείο Οικονομικών ττου Καναδά, την Υπηρεσία Μεταφορών και την Στατιστική Υπηρεσία.

Για όσους θέλουν να μάθουν για τη χρήση του Linux, η πύλη τους βοηθά να έρθουν σε επαφή με το Υπουργείο Οικονομικών , τον Δήμο του Μόντρεαλ και την Υπηρεσία Shared Services. Ομοίως, για το Docker, το Elasticsearch και το Notepad ++, η πύλη τους συνδέει – σε κάθε περίπτωση – με δύο δημόσιες υπηρεσίες στον Καναδά.

Η πύλη αναπτύσσεται ανοικτά στο GitHub. Η ομάδα καθοδήγησης του έργου περιλαμβάνει τέσσερις πόλεις (Μόντρεαλ, Έντμοντον, Γκουέλφ και Σάρνια), δύο περιφέρειες (Durham και Niagara) και τέσσερις άλλους οργανισμούς δημόσιας υπηρεσίας, συμπεριλαμβανομένης και της καναδικής κυβέρνησης.

Περισσότερες πληροφορίες:

Open Resource Exchange
Open Resource Exchange on GitHub

Πηγή άρθρου: https://joinup.ec.europa.eu/

One thought on “Ο Καναδάς δοκιμάζει ένα ηλεκτρονικό αποθετήριο ανοιχτών δεδομένων, ανοιχτού κώδικα και ανοιχτών προτύπων

Leave a Comment