ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

#EUDatathon 2020: Ξεκίνησε ο πανευρωπαϊκός διαγωνισμός Ανοιχτών Δεδομένων

Η έναρξη του τέταρτου διαγωνισμού EU Datathon κηρύχθηκε επίσημα στις 19 Φεβρουαρίου 2020 από την Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Στόχος του διαγωνισμού, που γίνεται όλο και πιο δημοφιλής, είναι να προωθήσει τη χρήση των δημόσιων δεδομένων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να δώσει τη δυνατότητα στους συμμετέχοντες να παρουσιάσουν τις δεξιότητες και τις καινοτόμες ιδέες τους στον τομέα αυτό. Παράλληλα τους προσφέρει την ευκαιρία να δικτυωθούν και να βρουν υποστήριξη ώστε να συνεχίσουν να αναπτύσσουν τις ιδέες τους και μετά την ολοκλήρωση του διαγωνισμού.

Οι συμμετέχοντες καλούνται να αναπτύξουν εφαρμογές και διαδραστικές απεικονίσεις που θα παρέχουν νέες υπηρεσίες και δυνατότητες χρήσης των δημόσιων πληροφοριών στους πολίτες, στις δημόσιες αρχές και στις επιχειρήσεις. Θα πρέπει να χρησιμοποιήσουν τουλάχιστον ένα σύνολο δεδομένων που προέρχεται από τα όργανα και τους οργανισμούς της ΕΕ ή/και από τους διεθνείς εταίρους του διαγωνισμού, και θα μπορούν να συνδέσουν τα εν λόγω δεδομένα με άλλα σύνολα δεδομένων.

Οι συμμετέχουσες ομάδες μπορούν να διαγωνιστούν με τις εφαρμογές τους σε ένα οριζόντιο στα παρακάτω θεματικά πεδία προκλήσεων

   Πρόκληση 1: “A European Green Deal”
   Πρόκληση 2: “An economy that works for people”
    Πρόκληση 3: “A new push for European democracy”
   Πρόκληση 4: ” A Europe fit for the digital age”

Μπορείτε να υποβάλετε την πρότασή σας με μια σύντομη περιγραφή μέχρι τις 3 Μαΐου.


Ποια είναι τα βραβεία;

Δώδεκα νικηφόρες ομάδες (δηλ. 3 ομάδες ανά πρόκληση) θα επιλεχθούν. Αυτές οι ομάδες θα κληθούν να αναπτύξουν την αίτηση τους και να την παρουσιάσουν στις 13-15 Οκτωβρίου κατά τη διάρκεια της 18ης Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Περιφερειών και Πόλεων στις Βρυξέλλες, σε περισσότερους από 9 000 συμμετέχοντες από όλο τον κόσμο.

Η τελική κατάταξη των νικητήριων ομάδων για κάθε πρόκληση θα αποφασιστεί σε αυτήν την εκδήλωση και οι ομάδες θα λάβουν τα ακόλουθα βραβεία (για κάθε μία από τις προκλήσεις):

    Πρώτη θέση: 12 000 ευρώ
    Δεύτερη θέση: 8 000 ευρώ
    Τρίτη θέση: 5 000 ευρώ

Το EU Datathon 2020 διοργανώνεται από την Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε στενή συνεργασία με τη Γενική Διεύθυνση Περιφερειακής και Αστικής Πολιτικής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Διαβάστε περισσότερες πληροφορίες στο https://op.europa.eu/en/web/eudatathon

2 thoughts on “#EUDatathon 2020: Ξεκίνησε ο πανευρωπαϊκός διαγωνισμός Ανοιχτών Δεδομένων

  1. «Θα πρέπει να χρησιμοποιήσουν τουλάχιστον ένα σύνολο δεδομένων που προέρχεται από τα όργανα και τους οργανισμούς της ΕΕ ή/και από τους διεθνείς εταίρους του διαγωνισμού»

    Ποια δεδομένα είναι αυτά και που βρίσκονται ;

Leave a Comment