ΕΛ/ΛΑΚ | creativecommons.gr | mycontent.ellak.gr |
freedom

Ο οικονομικός αντίκτυπος των ανοιχτών δεδομένων: Το  μέγεθος της αγοράς  ανοιχτών δεδομένων εκτιμάται σε 184 δισ.

Το European Data Portal δημοσίευσε πριν από λίγες ημέρες τη μελέτη “Ο οικονομικός αντίκτυπος των ανοιχτών δεδομένων: Ευκαιρίες για τη δημιουργία αξίας στην Ευρώπη“, παρουσιάζοντας  την αξία που δημιουργούν τα ανοιχτά δεδομένα στην Ευρώπη. Είναι η δεύτερη μελέτη της Ευρωπαϊκής Πύλης Δεδομένων, μετά την έκθεση του 2015.

Το  μέγεθος της αγοράς  ανοιχτών δεδομένων εκτιμάται σε 184 δισ. Ευρώ και προβλέπεται να φτάσει μεταξύ  των 199,51 και 334,21 δισ. Ευρώ το 2025. Η μελέτη εξετάζει επιπλέον τον τρόπο με τον οποίο αυτό το μέγεθος της αγοράς κατανέμεται σε διάφορους τομείς και τον αριθμό των απασχολούμενων λόγω των ανοιχτών δεδομένων.

Τα κέρδη από την χρήση των ανοιχτών δεδομένων, όπως η εξοικονόμηση χρόνου, τα περιβαλλοντικά οφέλη και η βελτίωση των γλωσσικών υπηρεσιών, καθώς και η σχετική δυνητική εξοικονόμηση κόστους διερευνώνται και ποσοτικοποιούνται όπου είναι δυνατόν. Τέλος, η έκθεση εξετάζει επίσης παραδείγματα και πληροφορίες από την επαναχρησιμοποίηση  ανοιχτών δεδομένων από οργανισμούς.

Τα κύρια συμπεράσματα της έκθεσης συνοψίζονται παρακάτω:

  • Η διάθεση συνόλων δεδομένων υψηλής αξίας ως μέρος της νέας οδηγίας ανοικτών δεδομένων αποτελεί ευκαιρία για την ποιότητα και ποσότητα των ανοιχτών δεδομένων.
  • Οι απαιτήσεις ποιότητας και ποσότητας είναι σημαντικές, αλλά δεν αρκούν για να αξιοποιηθούν όλες οι δυνατότητες των ανοικτών δεδομένων.
  • Οι  χρήστες  ανοιχτών δεδομένων πρέπει να γνωρίζουν και να κατανοούν και να αξιοποιούν όλες τις δυνατότητες των δεδομένων.
  • Η δημιουργία  αξίας από τα ανοιχτά δεδομένα αποτελεί μέρος της ευρύτερης πρόκλησης του μετασχηματισμού δεξιοτήτων και διαδικασιών: όπου η αλλαγή και ο αντίκτυπος δεν είναι πάντα εύκολο να παρατηρηθούν και να μετρηθούν.
  • Οι πρωτοβουλίες και η συνεργασία και μεταξύ ιδιωτικού και δημόσιου τομέα σε συγκεκριμένους τομείς δημιουργούν τις προϋποθέσεις βιωσιμότητας.
  • Ο συνδυασμός ανοιχτών δεδομένων με  κοινόχρηστα δεδομένα ή δεδομένα με πολύ μεγάλο όγκο  είναι ζωτικής σημασίας για την  περαιτέρω ανάπτυξη της ανοιχτής αγοράς δεδομένων.
  • Πρέπει να διερευνήσουμε και να βελτιώσουμε τις πολλαπλές προσεγγίσεις επαναχρησιμοποίησης δεδομένων που είναι ηθικές, βιώσιμες και κατάλληλες για το σκοπό.

Όλη η μελέτη είναι διαθέσιμη εδώ.

Πηγή άρθρου: https://www.europeandataportal.eu

Leave a Comment